Οι συσκευές με Tizen OS θα τρέχουν εφαρμογές Android [Video]

Οι πρώτες εντυπώσεις για το open-source mobile λειτουργικό σύστημα Tizen είναι αρκετά θετικές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι προσδοκίες για κάτι καλό, ενώ η τελευταία είδηση αφορά τη δυνατότητα του συστήματος να “τρέχει” εφαρμογές Android.

Tizen Android

Στο παρακάτω video μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα Tizen tablet να τρέχει τις εφαρμογές Android, όχι εγγενώς, αλλά η Open Mobile αναπτύσσει το λογισμικό ACL (Application Compatibility Layer), χάριν στο οποίο θα είναι δυνατή η εγγενής υποστήριξη εφαρμογών Android.

Όταν τελειοποιηθεί το λογισμικό ACL, όπως και το Tizen OS, η Open Mobile θα προσπαθήσει να πείσει τους κατασκευαστές να το ενσωματώσουν στις συσκευές Tizen, παρά να απευθυνθούν στον τελικό χρήστη.

Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι η Google είναι αρνητική στο άνοιγμα του καταστήματος Google Play σε συσκευές διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, οπότε θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε third-party κατάστημα για την εύρεση εφαρμογών.

[via TheHandheldBlog]

About Chris Elpidis

Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+
This entry was posted in Android, Software, Tizen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.