Νέα τεχνολογία της Toshiba τετραπλασιάζει τη χωρητικότητα των δίσκων!

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρία στο συνέδριο Εγγράψιμων Μαγνητικών Μέσων, είναι έτοιμη να προωθήσει μια νέα επαναστατική τεχνολογία η οποία θα επιτρέψει την αποθήκευση μέχρι και 2.5 Terabit πληροφορίας σε επιφάνειας εγγραφής μιας τετραγωνική ίντσας σε σκληρούς δίσκους HDD. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση εξαιρετικά πυκνών γραμμών εγγραφής των 17nm, που αποτελούνται από αυτό-συναρμολογούμενες πολυμερής κουκκίδες (self-assembling polymer dots)…

Αν υποθέσουμε ότι κάθε επιφάνεια εγγραφής (σκληρού δίσκου 3.5 ιντσών) έχει περίπου μέγεθος 8.5 τετραγωνικών ιντσών, τότε ο συνδυασμός της νέας τεχνολογίας με 4 ή περισσότερες επιφάνειες εγγραφής θα μπορούσε θεωρητικά να μας δώσει 25 TB αποθηκευτικού χώρου. Φυσικά, η εταιρία απέφυγε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανάγνωση και η εγγραφή από ένα τέτοιο δίσκο…

Πρόκειται για εξωπραγματικές χωρητικότητες, που αν φτάσουν στον καταναλωτή θα ανοίξουν το δρόμο για την δημιουργία οικονομικών οικιακών εξυπηρετητών, με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας που θα επιστρέψουν τη φύλαξη ολόκληρης της ψηφιακής μας συλλογής, ταινιών και φωτογραφιών σε ένα εύκολα προσβάσιμο χώρο.

Η Toshiba προγραμματίζει την εισαγωγή της νέα τεχνολογίας στην αγορά στα μέσα του 2013, περίπου 3 χρόνια νωρίτερα από το χρόνο που θα χρειαστούν οι συμβατικοί σκληροί δίσκοι για να φτάσουν αυτές τις χωρητικότητες. Ανακοινώσεις αυτού του τύπου φαίνεται να διασφαλίζουν το μέλλον των σκληρών δίσκων HDD και μέσα σε αυτή τη δεκαετία, μέχρις ότου να αντικατασταθούν πλήρως από τους δίσκους στερεής κατάστασης SSD.

This entry was posted in Hardware, Technology, Toshiba and tagged , . Bookmark the permalink.