Το Facebook δε σταματά να βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά αυτή τη φορά η είδηση σχετίζεται με την κίνηση του για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της λέξης "Face"!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα TechCrunch, θα πρέπει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες να πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο, να καταθέσει Δηλωση Χρήσης, καθώς και να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα, για να επικυρώσει το δικαίωμα.

Φυσικά, η παροχή δικαιώματος για τη λέξη "Face" δεν καλύπτει όλο το φάσμα εννοιών (θα ήταν παράλογο), αλλά περιορίζεται στο παρακάτω:

"Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, δηλαδή παροχή online chat rooms και ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων για μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών στον τομέα της κοινής ωφέλειας και σχετικά με κοινωνικά και ψυχαγωγικά θέματα, όμως καμμία σύνδεση ή σχέση με οδήγηση ή αυτοκίνητα"

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα το Facebook, αφού δε πρέπει να ξεχνάμε ότι η Apple διαθέτει μια σχετική υπηρεσία πραγματοποίησης video κλήσεων, το FaceTime, η οποία ωστόσο δημιουργήθηκε πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες κατοχύρωσης της λέξης "Face".

Advertisements