Τί πρέπει να γνωρίζεις για την αναγόμωση μελανιών εκτυπωτή HP

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εκ νέου χρήση των δοχείων και στην ανακύκλωσή/αναγόμωση τους. Πολλές εταιρείες που ανακατασκευάζουν δοχεία μελανιών υποστηρίζουν ότι η εκ νέου χρήση των δοχείων είναι οικονομικότερη λύση ή χρησιμοποπιούν το επιχείρημα πως αποτελεί μία λύση φιλικότερη προς το περιβάλλον ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

27x σπατάλη χαρτιού

Σύμφωνα με μελέτη αξιολόγησης του κύκλου ζωής που έγινε από τη Four Elements Consulting στην οποία και συγκρίθηκαν τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη HP 80A και 83A με ένα δείγμα εναλλακτικών ανακατασκευασμένων προϊόντων σε οκτώ κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βρέθηκε πως τα ανακατασκευασμένα δοχεία γραφίτη μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης χαρτιού έως και 27 φορές σε σύγκριση με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP, λόγω των αυξημένων επανεκτυπώσεων (2).

Το χαρτί είναι η βασική πηγή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκτύπωσης και η ποιότητα των εκτυπώσεων παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση χαρτιού. Η χρήση αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP οδηγεί σε μειωμένη σπατάλη χαρτιού, καθώς μειώνει την ανάγκη επανεκτύπωσης.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η αναγόμωση μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή αποβλήτων και στην εξάντληση των φυσικών πόρων.

  • Ακόμα κι αν επιστρέψετε ένα άδειο δοχείο μελάνης σε μια εταιρεία ανακατασκευής, δεν είναι πάντα βέβαιο ότι το δοχείο αυτό δεν θα καταλήξει στο τέλος στη χωματερή (1).
  • Οι περισσότερες εταιρείες ανακατασκευής που ερωτήθηκαν σε σχετική έρευνα, δεν καταφέρνουν να συλλέξουν τα προϊόντα τους (1).
  • Τα ανακατασκευασμένα δοχεία γραφίτη έχουν 42% μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP (2).
  • Τα αυθεντικά δοχεία HP που ανακυκλώνονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν αναπληρώνονται, δεν μεταπωλούνται και δεν καταλήγουν ποτέ σε χωματερή.

Η ανακατασκευή μπορεί να επηρεάσει τις προδιαγραφές που σχετίζονται με τα οικολογικά σήματα

  • Τα αυθεντικά δοχεία HP, τα οποία ελέγχονται σε συνδυασμό με τους εκτυπωτές HP και το χαρτί HP, πληρούν τα κριτήρια ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου που προβλέπουν συγκεκριμένα οικολογικά σήματα, όπως το Blue Angel και το EPEAT.

Η HP δημιουργεί νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζει τη σπατάλη

  • Η διαδικασία ανακύκλωσης κλειστού κύκλου της HP αξιοποιεί τα πλαστικά υλικά των ανακυκλωμένων δοχείων HP για την κατασκευή νέων αυθεντικών δοχείων μελάνης και γραφίτη ΗΡ. Η ανακατασκευή σπάνια εμποδίζει την κατάληξη των δοχείων στη χωματερή (5),(6).

HP - ολιστικά προγράμματα βιωσιμότητας

  • Η HP έχει αναγνωριστεί ως κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως για τις δράσεις και τις στρατηγικές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μετρώντας και κοινοποιώντας τόσο το αποτύπωμα άνθρακα και νερού των διαδικασιών της, όσο και τα αντίστοιχα αποτυπώματα της προμηθευτικής αλυσίδας της (7).
  • Η HP περιλαμβάνεται στη λίστα The Climate "A" της αναφοράς Global Climate Change της CDP για δέκα συνεχόμενα χρόνια (8).

(1). Μελέτη ανακύκλωσης αναλώσιμων της InfoTrends για τη Δυτική Ευρώπη, 2016. Τα ευρήματα βασίζονται στα μέσα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 7 προμηθευτών ανακατασκευασμένων δοχείων, 6 μεταπωλητών και 1 διανομέα.
(2). Μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής που έγινε από τη Four Elements Consulting το 2016, η οποία σύγκρινε τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη HP 80A και 83A με ένα δείγμα εναλλακτικών ανακατασκευασμένων προϊόντων σε οκτώ κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής κάνει χρήση δεδομένων από μια μελέτη της SpencerLab του 2016 και έκανε σύγκριση των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP LaserJet με έξι άλλες μάρκες δοχείων γραφίτη που πωλούνται στην περιοχή EMEA.
(3). Τα κριτήρια Blue Angel της ομοσπονδιακής υπηρεσίας περιβάλλοντος της Γερμανίας ίσχυαν από το 2007 έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2013 για εκτυπωτές, αντιγραφικά και πολυλειτουργικές συσκευές (RAL-UZ 122). Από τον Ιανουάριο του 2013, ισχύει το RAL-UZ 171, το οποίο περιλαμβάνει μια νέα ενδεικτική τιμή σχετικά με τον αριθμό των σωματιδίων για τους εκτυπωτές laser που συμπληρώνει την καθιερωμένη ενδεικτική τιμή για τη λεπτόκοκκη σκόνη βάσει βάρους που όριζε το Blue Angel.
(4). Εργαλείο περιβαλλοντικής αξιολόγησης ηλεκτρονικών προϊόντων (EPEAT), διαχειριζόμενο από το Green Electronics Council του International Sustainability Development Foundation (ISDF). Για τα συστήματα εκτύπωσης εφαρμόζεται το πρότυπο IEEE Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment (IEEE Std 1680.2-2012).
(5). Το 80% των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό 45-70%. Το 100% των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό 10-33%.
(6). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αναφορά βιωσιμότητας της ΗΡ στη διεύθυνση hp.com/sustainability.
(7). Με βάση τον έλεγχο των αναφορών για την εταιρική βιωσιμότητα (εφόσον υπάρχουν) πέντε διαφορετικών εταιρειών ανακατασκευής δοχείων, από τις οποίες καμία δεν παραθέτει τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς ως βάση για την αναφορά της.
(8). Για να δείτε την αναλυτική λίστα The Climate "A" για το 2015, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/ cms/reports/documents/000/001/228/original/CDP_Climate_Change_Report_2016.pdf?1485276095.

Loading