Τα ανούσια status στο Facebook ΔΕΝ διασφαλίζουν την ιδιωτικότητά σου [Video]

Τις τελευταίες μέρες πολλοί χρήστες του Facebook ποστάρουν το μήνυμα που βλέπετε παρακάτω, έχοντας την εσφαλμένη -προφανώς- πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους:

In response to the new Facebook guidelines I hereby declare that my copyright is attached to all of my personal details, illustrations, graphics, comics, paintings, photos and videos, etc. (as a result of the Berner Convention). For commercial use of the above my written consent is needed at all times!

(Anyone reading this can copy this text and paste it on their Facebook
Wall. This will place them under protection of copyright laws. By the present communiqué, I notify Facebook that it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, disseminate, or take any other action against me on the basis of this profile and/or its contents. The aforementioned prohibited actions also apply to employees, students, agents and/or any staff under Facebook’s direction or control. The content of this profile is private and confidential information. The violation of my privacy is punished by law (UCC 1 1-308-308 1-103 and the Rome Statute).

Facebook is now an open capital entity. All members are recommended to publish a notice like this, or if you prefer, you may copy and paste this version. If you do not publish a statement at least once, you will be tacitly allowing the use of elements such as your photos as well as the information contained in your profile status updates…

Η ιστοσελίδα College Humor αποφάσισε να σατυρίσει το γεγονός δημοσιεύοντας το παρακάτω χιουμοριστικό video:

[via College Humor]

This entry was posted in Facebook, Featured, Humor, Internet, Social networks and tagged . Bookmark the permalink.