ΔΑΙΔΑΛΟΣ: Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για τον νέο υπερυπολογιστή της Ελλάδας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση  η διακήρυξη για το έργο «Ανάπτυξη νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων» γνωστό ως υπέρ-υπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό  Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  καθώς και από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU,  με συνολικό προϋπολογισμό 41.569.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα 45 ημερών έως την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του υπέρ- υπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την υλοποίηση του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» (DAEDALUS). Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Πληροφορίες για τον «ΔΑΙΔΑΛΟ»

Ο νέος υπέρ-υπολογιστής “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” θα είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα, από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη και θα βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων 500 συστημάτων παγκοσμίως σε επιδόσεις (Τop 500) και αποδοτικής χρήσης (GREEN500). Θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο ανακαινιζόμενο κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, αναγνωρισμένο μνημείο της σύγχρονης βιομηχανικής κληρονομιάς.

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης στο Λαύριο έχει γίνει με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επισημαίνεται ότι θα  τροφοδοτείται από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα γίνεται χρήση σύγχρονων συστημάτων ψύξης, ώστε να υπάρχει χαμηλό ενεργειακό κόστος.

Ο “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” θα είναι 120 φορές ισχυρότερος από τον υφιστάμενο υπέρ- υπολογιστή “ARIS”, εκτελώντας εξήντα  εκατομμύρια δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Η αρχιτεκτονική του είναι ιδανική για να φιλοξενήσει μεγαλύτερες και πιο ετερογενείς εφαρμογές, συνδυάζοντας υπολογιστικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την μηχανική μάθηση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο νέος υπέρ-υπολογιστής θα έχει κεντρικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αιτημάτων σε φυσική γλώσσα, για την εξατομικευμένη ιατρική, την πυροπροστασία, τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για την έξυπνη κινητικότητα και τα αυτόνομα οχήματα.

Loading