Ερευνητές εντόπισαν παντοδύναμα T-κύτταρα σε ασθενείς που νίκησαν τον καρκίνο

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα τύπο ανοσοποιητικού κυττάρου που αναπτύσσεται σε ανθρώπους που καταπολεμούν με επιτυχία τον καρκίνο. Σε αντίθεση με άλλα Τ-κύτταρα, αυτά στοχεύουν ταυτόχρονα σε πολλαπλούς στόχους που σχετίζονται με τον καρκίνο, εμποδίζοντας τη δημιουργία νέων όγκων έως και ένα χρόνο αργότερα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες κατά του καρκίνου.

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κατά των παθογόνων μικροοργανισμών ή των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, αλλά μερικές φορές χρειάζεται κάποια βοήθεια. Αυτή είναι η βάση πίσω από έναν αναδυόμενο τομέα θεραπείας που ονομάζεται ανοσοθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση ανοσοποιητικών κυττάρων από έναν ασθενή, την υπερφόρτωση τους και την επαναπροώθηση τους στο σώμα για να επιτεθούν στον καρκίνο με ανανεωμένη σφοδρότητα.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ διερεύνησαν ποιες βιολογικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των επιτυχημένων και των ανεπιτυχών κύκλων θεραπείας σε διαφορετικούς ασθενείς. Επί μια δεκαετία παρακολούθησαν μια κλινική δοκιμή φάσης Ι και ΙΙ που εξέταζε αυτό που είναι γνωστό ως θεραπεία με διεισδυτικά λεμφοκύτταρα του όγκου (Tumor-Infiltrating Lymphocyte - TIL), η οποία επικεντρώνεται στα λευκά αιμοσφαίρια που ήδη δραστηριοποιούνται στον όγκο του ασθενούς.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε ασθενείς που εξάλειψαν επιτυχώς τον καρκίνο τους μετά τη θεραπεία. Εξέθεσαν δείγματα αίματος των ασθενών σε καρκινικά κύτταρα που είχαν προηγουμένως ληφθεί από τον ίδιο ασθενή και διαπίστωσαν ότι τα Τ κύτταρα των επιζώντων εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν πολύ ισχυρές αντιδράσεις ακόμη και ένα χρόνο μετά την είσοδό τους σε κατάσταση ύφεσης.

cambridge-t-cells.jpg

Χρησιμοποίησαν αλγορίθμους σχεδιασμένους να προβλέπουν ποιους στόχους αναγνωρίζουν αυτά τα Τ-κύτταρα, με βάση τις διαφορές μεταξύ υγιών και καρκινικών κυττάρων. Προς έκπληξή τους, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα Τ-κύτταρα των ασθενών με καρκίνο αναγνώριζαν πολλαπλές πρωτεϊνικές αλλαγές στα καρκινικά κύτταρα. Αντίθετα, συνήθως θεωρείται ότι κάθε Τ-κύτταρο στοχεύει μόνο μία πρωτεΐνη κάθε φορά.

"Ένα πολύπλευρο Τ-κύτταρο από έναν επιζώντα από καρκίνο αποδείχθηκε ότι είναι σημαντικά καλύτερο στην αναγνώριση του καρκίνου από ένα συνηθισμένο αντικαρκινικό Τ-κύτταρο", δήλωσε ο καθηγητής Andy Sewell, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης. "Επιπλέον, η ικανότητα να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον καρκίνο σήμαινε ότι αυτά τα Τ κύτταρα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στους περισσότερους τύπους καρκίνου, καθώς οι καρκίνοι χρειαζόταν να εκφράζουν μόνο έναν από τους παρεκκλίνοντες στόχους για να αναγνωριστούν ως επικίνδυνοι και να θανατωθούν".

Από αυτό προκύπτει, λοιπόν, ότι η ομάδα βρήκε έναν μεγάλο αριθμό αυτών των πολυδύναμων Τ-κυττάρων στο αίμα των ασθενών που κατάφεραν να εξαλείψουν επιτυχώς τον καρκίνο τους, αλλά κανένα από αυτά τα κύτταρα σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος εξελισσόταν.

Η ομάδα αναφέρει ότι θα χρειαστεί περαιτέρω εργασία για να επιβεβαιωθεί οριστικά η σχέση μεταξύ αυτών των Τ-κυττάρων και της εξάλειψης του καρκίνου. Η κατανόηση του τι στοχεύουν αυτά τα ανοσοκύτταρα θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση και άλλων θεραπειών για τον καρκίνο.

"Έχουμε πλέον δει πολυδύναμα Τ-κύτταρα σε πολλούς επιζώντες από καρκίνο, οπότε η εξέταση του κατά πόσον αυτά τα κύτταρα συνδέονται με καλή πρόγνωση θα είναι ένα βασικό επόμενο βήμα", δήλωσε ο Δρ Garry Dolton, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. "Πέραν αυτού, μπορούμε να δημιουργήσουμε γενετικά αυτόν τον τύπο Τ-κυττάρων στο εργαστήριο. Έτσι, ελπίζουμε να διερευνήσουμε αν τα τροποποιημένα πολυδύναμα Τ-κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος καρκίνων με παρόμοιο τρόπο όπως τα τροποποιημένα CAR-T κύτταρα χρησιμοποιούνται τώρα για τη θεραπεία ορισμένων τύπων λευχαιμίας. Αυτή η έρευνα απέχει ακόμη μερικά χρόνια, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι από τα μέχρι τώρα ευρήματά μας".

[via]

Loading