Η εισαγωγή του Game of Thrones σε 8-bit με τους κόσμους από το…Super Mario World [Videos]

super-mario-game-of-thrones

Το Game of Thrones δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ούτε ο Super Mario χρειάζεται. Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και συνοψίζονται στο εξής:

“Θεός χρήστης του YouTube φτιάχνει την εισαγωγή του GoT σε 8bit με τις τοποθεσίες του Super Mario World”

End of story (που έλεγε κι ο Tony Soprano…)

BONUS: Συγκριτικό video με τις δύο εισαγωγές από τον ίδιο

About Chris Elpidis

Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+
This entry was posted in Misc and tagged , . Bookmark the permalink.