Οριστικό τέλος στο roaming για την ΕΕ και νέος νόμος για το “net neutrality” με πολλά επικίνδυνα παραθυράκια…

net-neutrality

Το έχουμε ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά φαίνεται ότι σήμερα κατέληξαν επιτέλους σε μια ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης για οριστική κατάργηση του roaming στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή είναι η 15η Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι χρεώσεις roaming θα οριστούν στα €0.05 / λεπτό για εξερχόμενες κλήσεις, €0.02 για γραπτά μηνύματα και €0.05 / MB δεδομένων από τις 30 Απριλίου 2016, ενώ αργότερα θα οριστεί η τιμή για τις εισερχόμενες κλήσεις όταν ο χρήστης βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι προαναφερθείσες τιμές θα ισχύσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017 και στη συνέχεια θα είναι παράνομο για οποιαδήποτε εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών να χρεώνει τους χρήστες περισσότερο απ’ ό,τι ορίζει το συμβόλαιο για την χώρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι σήμερα ψηφίστηκε νέος νόμος για την κατοχύρωση και ενίσχυση του δικαιώματος για Internet “ανοικτό και ίσο για όλους”, ωστόσο, έμειναν ανοικτά διάφορα “παραθυράκια” που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πάροχοι τόσο για τον αποκλεισμό υλικού (π.χ. torrents), όσο και για την πώληση “γρήγορων γραμμών” σε συγκεκριμένους συνεργάτες.

Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι κάποιος πάροχος έρχεται σε συμφωνία με την Apple για την υπηρεσία Apple Music. Θα μπορούσε να μισθώσει “γρήγορη” γραμμή Internet για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, κάτι που θα ήταν ξεκάθαρα εις βάρος των άλλων μουσικών υπηρεσιών.

Εκ πρώτης όψεως οι παραπάνω νομοθεσίες φαίνονται δίκαιες, αλλά ήδη εκφράζονται ανησυχίες για τη μεν πρώτη (roaming) ότι δεν θα εφαρμοστεί στο ακέραιο και για τη δεύτερη ότι θα οδηγήσει τελικά στον αντίθετο δρόμο, αυτόν του πλήρως ελεγχόμενου Διαδικτύου.

[via]

About Chris Elpidis

Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+
This entry was posted in Internet, Misc, Network. Bookmark the permalink.