Νέος κύκλος δωρεάν μαθημάτων STEM για εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο του Generation Next, του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που παρέχει  ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη σε  όλους, ξεκινάει ο νέος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νέος κύκλος μαθημάτων STEM, όπως και ο προηγούμενος, πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της STEAM και της STEM εκπαίδευσης συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών (S), της Τεχνολογίας (T), της Μηχανικής (E), των Τεχνών (A) και των Μαθηματικών (Μ).

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 130 ώρες (13 εβδομάδες) και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ομάδα  DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών οι επιμορφούμενοι/ες λαμβάνουν πιστοποίηση, καθώς και 5,2 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Generation Next δημιουργεί μια επιπλέον γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, μεταμορφώνοντας τους πρώτους σε εκπαιδευτικούς του μέλλοντος, ικανούς/ες να εμπνεύσουν και να εισάγουν τους/τις μαθητές/τριες του σήμερα στις απαραίτητες ψηφιακές, οριζόντιες και πράσινες δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Για εγγραφές πατήστε εδώ: https://www.vodafonegenerationnext.gr/suntomo-programa-spoudon-eap

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Loading