Ο ESA βοηθά την Ελλάδα να επενδύσει περισσότερο στο Διάστημα

Ο ESA (European Space Agency) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υποστηρίξει τεχνικά τα φιλόδοξα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας για την υλοποίηση της Ενιαίας Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής της χώρας, η οποία θα επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και ευημερία.

Η στρατηγική αποτελεί μέρος των σχεδίων του εθνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία στοχεύουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ελλάδας στις δορυφορικές τεχνολογίες και εφαρμογές, καθώς και να υποστηρίξουν την χώρα να ανταλλάσσει δεδομένα από το διάστημα.

Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνεισφορά της χώρας με ένα διαλειτουργικό στοιχείο στο πρόγραμμα Govsatcom της ΕΕ για ασφαλείς επικοινωνίες, την προτεινόμενη ευρωπαϊκή υποδομή κβαντικών επικοινωνιών και το ασφαλές σύστημα επικοινωνίας με βάση το Διάστημα που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ESA υποστηρίζει τα σχέδια δημιουργίας ασφαλών δικτύων επικοινωνιών αυτού του τύπου.

Η Ελλάδα επιδιώκει να αναπτύξει, να κατασκευάσει, να εκτοξεύσει και να προ-λειτουργήσει μικρούς δορυφόρους ικανούς να φιλοξενούν διάφορα ωφέλιμα φορτία πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ευρωπαϊκές και εθνικές ανάγκες για ασφαλή συνδεσιμότητα. Παράλληλα, επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις τηλεπικοινωνίες, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην επιτήρηση των συνόρων και στην παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών, χρησιμοποιώντας υπάρχοντες εθνικούς πόρους, όπως είναι οι οπτικοί σταθμοί του Χελμού, του Σκίνακα και του Χολομώντα.

ESA Greece

Αυτοί οι τρεις οπτικοί επίγειοι σταθμοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι στην προτεινόμενη υποδομή κβαντικών επικοινωνιών της ΕΕ, που ονομάζεται EuroQCI. Ο ESA συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας EuroQCI από το 2019.

Ο ESA βοηθά ήδη την Ελλάδα να πραγματοποιήσει τις διαστημικές της φιλοδοξίες. Τον Μάρτιο, ο ESA δημιούργησε ένα κέντρο για start-up επιχειρήσεις με έδρα το Μαρούσι της Αθήνας προκειμένου να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διάστημα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Μέσω αυτού, στοχεύει να στηρίξει 25 εταιρείες τέτοιου τύπου μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε:

Με σύνθημα το «Space for Digital Transformation κάνουμε ένα βήμα προς τις απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης της διαστημικής μας κοινότητας και ανταποκρινόμαστε στις εθνικές και ευρωπαϊκές ανάγκες

Ο Josef Aschbacher, Γενικός Διευθυντής του ESA, δήλωσε:

Ήταν προτεραιότητα για εμάς να προσδιορίσουμε πώς ο ESA μπορεί να βοηθήσει καλύτερα όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Greek National Satellite Space Project, και χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτού του νέου έργου, η Ελλάδα θα βελτιώσει τη θέση της για μελλοντικά ευρωπαϊκά έργα, καθιστώντας τη χώρα έναν ισχυρό σύμμαχο στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα. Η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη μας ανήκει στα γονίδια του ESA

Loading