Optical Makerspace: Η Ελλάδα στο κέντρο των οπτικών τεχνολογιών αιχμής για το Διάστημα

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ανέλαβε ο οργανισμός Libre Space Foundation ο οποίος θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει τεχνολογίες αιχμής για το Διάστημα, και συγκεκριμένα τεχνολογίες που αφορούν τις οπτικές επικοινωνίες, τα φωτονικά συστήματα και τα laser. Το έργο ονομάζεται Optical Communications and Photonics Makerspace (Optical Makerspace) και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ως μέρος του προγράμματος ARTES ScyLight.

Optical Makerpace: Ένα καινοτόμο έργο για την ανάπτυξη Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικών Τεχνολογιών στην Ελλάδα 

Οι Οπτικές Επικοινωνίες και οι Φωτονικές Τεχνολογίες αποτελούν το μέλλον των επικοινωνιών για το διάστημα. Κι αυτό επειδή αντικαθιστούν επιτυχώς τα ραδιοκύματα, ως μέσο υπερυψηλής μετάδοσης και αποστολής δεδομένων. «Με την ανάληψη του έργου Optical Makerspace, η Ελλάδα θα καταφέρει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εφαρμογές νέας γενιάς στον τομέα του Διαστήματος», αναφέρει ο Πιέρρος Παπαδέας, Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Libre Space Foundation.

Το Optical Communications and Photonics Makerspace αποτελεί το πρώτο έργο του προγράμματος ARTES - ScyLight στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής και του οργανισμού Libre Space Foundation είναι να δημιουργηθεί το υποστηρικτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, για την εξερεύνηση και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής χρήσιμες για το διάστημα. Παράλληλα το έργο αυτό θα στηρίξει μία πληθώρα εργασιών καθώς θαι περιλαμβάνει περισσότερα από 10 υπό-έργα όλα σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες.

Κάποια από αυτά είναι:

• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη επίγειου σταθμού οπτικών επικοινωνιών.

• Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός παγκοσμίου δικτύου οπτικής αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων (δορυφόρων αλλά και διαστημικών σκουπιδιών για την έγκαιρη αναγνώριση τους και την ενίσχυση των ασφαλών αποστολών στο διάστημα).

• Η δοκιμή εξοπλισμού οπτικής επικοινωνίας σε εν τροχιά δορυφόρους.

• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υποστηρικτικού εξοπλισμού για μετρήσεις φωτεινότητας ουρανού.

• Η ανάπτυξη ενός εργαλείου εξομοίωσης οπτικών επικοινωνιών.

• Η επαναχρησιμοποίηση της άμεσα διαθέσιμης τεχνολογίας σε οπτικούς σταθμούς με σκοπό την μείωση του επιχειρησιακού κόστους.

• Η υποστήριξη διεξαγωγής πειραμάτων στον αστρονομικό σταθμό Χολωμόντα για δοκιμές οπτικών επικοινωνιών με εν τροχιά δορυφόρους.

• Η υποστήριξη και ενίσχυση της περαιτέρω αναβάθμισης του Αστεροσκοπείου του Χελμού, ώστε να ενταχθεί ως επίγειος σταθμός στο έργο «οπτικών ινών στον ουρανό» (fibre in the sky).

• Η διεξαγωγή πειραμάτων εν τροχιά σε τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης δορυφόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας (τόσο το hardware όσο και το software) θα διέπονται εξ ολοκλήρου από τις αρχές του ελεύθερου, ανοιχτού λογισμικού. Και για την επιτυχή περαίωση των υπο-έργων αυτών, ο οργανισμός Libre Space Foundation, θα βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία και σύμπραξη με ελληνικούς φορείς, εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στόχος είναι η αξιόλογη ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών αιχμής για το διάστημα, οι οποίες θα δώσουν στην Ελλάδα ένα καίριο ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις, και θα καταστήσουν τον οργανισμό Libre Space Foundation ένα σημαντικό φορέα της υποστήριξης αυτών των τεχνολογιών στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και εξειδίκευσης στο τομέα των οπτικών επικοινωνιών και της φωτονικής τεχνολογίας στη χώρα μας. Με αυτό το έργο, και αναπτύσσοντας τεχνολογίες αιχμής, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία θέση στον παγκόσμιο χάρτη των τεχνολογιών του διαστήματος.

Libre Space Foundation

Ο Libre Space Foundation αποτελεί ένα καινοτόμο, καταρτισμένο και μοναδικό στο είδος του μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, αφοσιωμένο αποκλειστικά στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό ανοικτών διαστημικών τεχνολογιών. Τα τελευταία 7 χρόνια αναπτύσσει συνεχώς και ενισχύει την παρουσία του ενεργά στο χώρο της διαστημικής, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε πανευρωπαϊκό (συνεχή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος) αλλά και σε εθνικό επίπεδο (σχεδίαση και ανάπτυξη του πρώτου δορυφόρου «ανοιχτού λογισμικού» κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα). Επεκτείνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές του για το διάστημα, εξασφαλίζει νέες συνεργασίες ενώ παράλληλα εδραιώνει τις υπάρχουσες. Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο της διαστημικής τεχνολογίας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων φορέων για το διάστημα και την αναγνώριση παγκοσμίως. Ακολουθώντας αυστηρές αρχές που έχουν ως στόχο την ελευθερία του Διαστήματος και τη χρήση του αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, καταφέρνει να επικεντρώνεται πάντα «... στην επέκταση και την ενίσχυση της γνώσης για το Διάστημα και της επιστημονικής έρευνας, προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας...». Για αυτό και τα αποτελέσματα των έργων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού μοιράζονται ελεύθερα και είναι διαθέσιμα σε όποιον επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει, εμπλουτίσει και να τα μελετήσει.

Loading