Τι ζητούν από την ΕΕ οι κορυφαίοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών σε κοινή δήλωση τους

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEOs) των κορυφαίων εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη καλούμε από κοινού την ΕΕ να ευθυγραμμίσει τις ψηφιακές της φιλοδοξίες με μία υποστηρικτική πολιτική και ανάλογο ρυθμιστικό οικοσύστημα.

Ο κλάδος μας επενδύει με ιδιαίτερη ένταση, προκειμένου να φέρει νέα, σύγχρονα ψηφιακά δίκτυα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι συνολικές επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες έχουν φθάσει πλέον τα 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος[i] στην Ευρώπη, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών. Πλέον της ανάπτυξης δικτύων 5G, οπτικών ινών και καλωδιακών δικτύων, καινοτομούμε με συλλογικές πρωτοβουλίες για υπηρεσίες Open-RAN, edge cloud και υπηρεσίες δεδομένων. Αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση για την κλιματική αλλαγή θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για ένα ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας [ii], αλλά και διευκολύνοντας την εκτεταμένη υιοθέτηση λύσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), γεγονός που δύναται να επιτρέψει έως και 15% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την οικονομία[iii].

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειές τους για ψηφιακή πρωτοπορία. Έχοντας εγκρίνει την κατανομή του 20% των πόρων για την υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης, εντός του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη[iv], και έχοντας θέσει φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την Ψηφιακή Δεκαετία[v], η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής.

Τώρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένη και άμεση δράση για να αδράξουμε την ευκαιρία και να τροφοδοτήσουμε περαιτέρω την τεχνολογική καινοτομία και την συμπερίληψη. Ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρώπης δεν μπορεί να περιοριστεί στην αγορά και τη ρύθμιση της τεχνολογίας που κατασκευάζουν άλλοι: πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να ευδοκιμήσουν οι εγχώριες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες και να θέσουμε παγκόσμια πρότυπα που θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι κοινές φιλοδοξίες, καλούμε σε δράση στα εξής τρία πεδία:

 • Σαφής ευθυγράμμιση μεταξύ των φιλοδοξιών της ευρωπαϊκής ψηφιακής ηγεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τον ανταγωνισμό. Τα θετικά μηνύματα που προκύπτουν από την συνεργασία του κλάδου – από την κοινή χρήση δικτύων μέχρι τα έργα IPCEI[vi] – αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου και πρέπει να ενισχυθούν. Η οικοδόμηση κλίμακας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παραμένει προτεραιότητα, τόσο εντός των χωρών-μελών όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: αυτό αποτελεί στρατηγικό συμφέρον για την ΕΕ και τους πολίτες της.

 • Ισχυρή πολιτική δέσμευση για να διασφαλιστεί ότι η ρυθμιστική δράση ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε δίκτυα gigabit, κάτι που θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις 300 δισεκατομμυρίων ευρώ [vii]. Οι ρυθμίσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα της αγοράς, τώρα αλλά και μελλοντικά – πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ανταγωνίζονται ευθέως τις υπηρεσίες των τεχνολογικών κολοσσών στις δυναμικές αγορές. Οι υψηλές τιμές φάσματος και οι δημοπρασίες που τεχνητά εισάγουν μη βιώσιμους παίκτες στην αγορά, πρέπει να τερματιστούν. Οι πρόσφατες σκέψεις για την τροποποίηση μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει την επέκταση της ρύθμισης των τιμών λιανικής στις διεθνείς κλήσεις – μια ανταγωνιστική αγορά που βρίθει δωρεάν εναλλακτικών λύσεων – έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα στερούσαν από τον κλάδο έσοδα άνω των 2 δισ. ευρώ εντός περιόδου 4 ετών, ποσό που ισοδυναμεί με το 2,5% της ετήσιας επενδυτικής ικανότητας του κλάδου για υποδομές κινητής τηλεφωνίας [viii]. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι το εν εξελίξει νομοθετικό έργο για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης υποδομών είναι ουσιαστικό και θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.

 • Μια νέα προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης μεταξύ των παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών και του ευρωπαϊκού ψηφιακού οικοσυστήματος. Οριζόντια μέτρα, όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο και, για το λόγο αυτό, τα υποστηρίζουμε σθεναρά. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας. Ένα μεγάλο και αυξανόμενο μέρος της κίνησης του δικτύου προκαλείται και ρευστοποιείται από πλατφόρμες των τεχνολογικών κολοσσών, ωστόσο απαιτεί συνεχείς, εντατικές επενδύσεις υποδομής δικτύου και προγραμματισμό εκ μέρους του τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Αυτό το μοντέλο – το οποίο επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να απολαμβάνουν τους καρπούς του ψηφιακού μετασχηματισμού – μπορεί να είναι βιώσιμο μόνο εάν τέτοιες μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες συμβάλλουν επίσης δίκαια στο κόστος του δικτύου. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νέες βιομηχανικές στρατηγικές επιτρέπουν στους ευρωπαίους παίκτες – συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων – να ανταγωνίζονται επιτυχώς στον παγκόσμιο χάρτη των δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων που βασίζεται σε αληθινές ευρωπαϊκές αξίες.

Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό κλάδο τηλεπικοινωνιών. Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους θεσμούς να διαμορφώσουν περαιτέρω ένα πλαίσιο πολιτικών που θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι υπογράφοντες

 • Thomas Arnoldner, CEO, A1 Telekom Austria Group
 • Nikolai Andreev, CEO, Vivacom
 • Guillaume Boutin, CEO, Proximus Group
 • Sigve Brekke, President and CEO, Telenor Group
 • Joost Farwerck, CEO and Chairman of the Board of Management, KPN
 • Alexandre Fonseca, Executive President, Altice Portugal
 • Timotheus Höttges, CEO, Deutsche Telekom
 • Philip Jansen, CEO, BT Group
 • Allison Kirkby, President and CEO, Telia Company
 • José María Alvarez Pallete, Chairman and CEO, Telefónica
 • Nick Read, CEO, Vodafone Group
 • Stéphane Richard, Chairman and CEO, Orange Group
 • Urs Schaeppi, CEO, Swisscom

[i] Analysys Mason estimates for ETNO : total telecom CapEx in Europe, 2020.

[ii] European Green Digital Coalition, 2021, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-green-digital-coalition

[iii] BCG for ETNO, 2021, https://etno.eu//downloads/reports/connectivity%20and%20beyond.pdf

[iv] European Commission, 2020, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

[v] European Commission, 2021, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en

[vi] Important Projects of Common European Interest, https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en

[vii] BCG for ETNO, 2021, https://etno.eu//downloads/reports/connectivity%20and%20beyond.pdf

[viii] Analysis Mason estimates for ETNO: effects of extension of current regulation when including elimination of intra-EU call charges, aggregated for all EEA operators, period June 2019 to June 2023.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr.

Loading