Το μέχρι πρότινος γνωστό ως OpenOfficeMouse μετονομάστηκε σε WarMouse Meta και ετοιμάζεται να εισβάλει στα PC gaming systems των απανταχού gamers.

Τα 18 προγραμματιζόμενα πλήκτρα του, ο αναλογικός μοχλός καθώς και ο 5600 CPI laser sensor με 512κ μνήμης θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε MMO (massively multiplayer online) και RTS (Real-time strategy) παιχνίδια όπως τα World of Warcraft, StarCraft, Command & Conquer, Age of Empires κ.α

Συγκριτικός πίνακας ανάμεσα στο WarMouse Meta και 5 ανταγωνιστές (Logitech G9, Razer Naga, Razer Mamba, Microsoft Sidewinder X5, Apple Magic mouse):

Meta G9 Naga Mamba Sidewinder X5 Magic Mouse
Manufacturer WarMouse Logitech Razer Razer Microsoft Apple
Price $79.99 $99.99 $79.99 $129.99 $79.99 $69
OS Microsoft, Linux, Mac Windows, Mac Windows, Mac Windows Windows Windows, Mac
Buttons 18 7 17 7 5 2
Commands 3,072 12 19 12 10 10
Memory 512k 32k 64k 64k 32k 0
Modes 64 5 1 1 1 1
Autoswitch Yes Yes No No No No
Macro Size 1024 -- 500 500 -- 0
Joystick Analog No No No No No
Wireless No No No Dual No Yes
Cable 185 cm 185 cm 213 cm 213 cm -- NA
Weights No Yes No Yes Yes No
Max DPI 5600 3200 5600 5600 1800 --
DPI on the fly 192 settings +/- only 5 settings 5 settings 3 settings --
Dimensions 110 x 68 x 40mm 110 x 80 x ??mm 116 x 69 x 42mm 128 x 70 x 43mm 129 x 78 x 42mm 115 x 58 x 22mm

Ενδεικτικά, η τιμή του κυμαίνεται στα €60.

[via]
Advertisements