Δικαίωμα στην επισκευή: Η ΕΕ πιέζει ακόμη περισσότερο τις εταιρείες επεκτείνοντας τη νομοθεσία!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια οδηγία για το δικαίωμα επισκευής (Right To Repair) που θα διευκολύνει τους καταναλωτές να επιδιορθώνουν τις συσκευές τους. Οι νέοι κανόνες επεκτείνουν την εγγύηση ενός προϊόντος εάν αυτό χαλάσει στο πλαίσιο της εγγύησης, ενώ υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να επισκευάζουν τις συσκευές που δεν καλύπτονται πλέον. Ο νόμος θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Οι συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη προσφέρουν ήδη ελάχιστη διετή εγγύηση, αλλά οι νέοι κανόνες επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις. Εάν μια συσκευή επισκευαστεί στο πλαίσιο της εγγύησης, ο πελάτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ αντικατάστασης ή επισκευής. Εάν επιλέξει τη δεύτερη, η εγγύηση πρέπει να παραταθεί κατά ένα έτος.

Μετά τη λήξη της, οι εταιρείες εξακολουθούν να υποχρεούνται να επισκευάζουν "κοινά οικιακά προϊόντα" που είναι επισκευάσιμα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως smartphones, τηλεοράσεις και ορισμένες συσκευές (ο κατάλογος των συσκευών μπορεί να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου). Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να δανειστεί μια συσκευή κατά τη διάρκεια της επισκευής ή, εάν δεν μπορεί να επισκευαστεί, να επιλέξει ως εναλλακτική λύση μια ανακατασκευασμένη συσκευή.

Η ΕΕ αναφέρει ότι οι επισκευές πρέπει να προσφέρονται σε "λογική" τιμή, ώστε "να μην αποτρέπονται σκόπιμα οι καταναλωτές" από αυτές. Οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν ανταλλακτικά και εργαλεία και να μην προσπαθούν να αποφύγουν τις επισκευές με τη χρήση "συμβατικών ρητρών, τεχνικών υλικού ή λογισμικού". Το τελευταίο, αν και δεν αναφέρεται, μπορεί να δυσκολέψει τις εταιρείες να εγκαταλείψουν τις συσκευές σταματώντας τις μελλοντικές ενημερώσεις.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν μπορούν να σταματήσουν τη χρήση μεταχειρισμένων, πρωτότυπων, συμβατών ή τρισδιάστατα εκτυπωμένων ανταλλακτικών από ανεξάρτητους επισκευαστές, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα στην οποία να εμφανίζονται οι τιμές για τις επισκευές, δεν μπορούν να αρνηθούν να επισκευάσουν μια συσκευή που έχει επισκευαστεί προηγουμένως από κάποιον άλλο και δεν μπορούν να αρνηθούν μια επισκευή για οικονομικούς λόγους.

Ενώ επικροτεί τους διευρυμένους κανόνες, η ευρωπαϊκή ομάδα "Right to Repair" επισημαίνει ότι χάθηκαν ευκαιρίες. Θα ήθελε να συμπεριληφθούν περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, να δοθεί προτεραιότητα στην επισκευή έναντι της αντικατάστασης, το δικαίωμα των ανεξάρτητων επισκευαστών να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τα ανταλλακτικά/επισκευή και άλλα. "Ο συνασπισμός μας θα συνεχίσει να πιέζει για φιλόδοξες απαιτήσεις επισκευασιμότητας... καθώς και να συνεργάζεται με μέλη που επικεντρώνονται στην εφαρμογή της οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος".

Μαζί με τη βοήθεια των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων, οι κανόνες για το δικαίωμα επισκευής συμβάλλουν στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, της ρύπανσης από CO2 και άλλα.

[via]

Loading