Ένα ενδιαφέρον extension του Safari browser, σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα video στο YouTube, χωρίς να εμφανίζονται όλος ο ενοχλητικός περίγυρος από διαφημίσεις, πλαϊνές στήλες, σχόλια κλπ.

Το extension ονομάζεται A Cleaner YouTube και έχει δημιουργηθεί από την 2000k Web Consulting. Μετά την εγκατάσταση του, όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του YouTube θα σας εμφανίζεται μόνο το πεδίο αναζήτησης. Στη συνέχεια σας εμφανίζονται τακτοποιημένα τα αποτελέσματα και μόλις επιλέξετε κάποιο video, αυτό παρουσιάζεται στο κέντρο της οθόνης γύρω απο λευκό φόντο.

Ίσως το μόνο αρνητικό είναι η μη εμφάνιση των σχολίων και του κώδικα embed, αλλά οι δημιουργοί του extension ετοιμάζουν μια βελτιωμένη έκδοση που θα τα εμφανίζει.

[πηγή Applesfera]
Advertisements