Μόλις την περασμένη εβδομάδα εγκαινιάστηκε το Android Appstore της Amazon, μόνο για τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής, και ήδη η εταιρία βρίσκει πολύ ενδιαφέροντες τρόπους για να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν την επιλογή να περάσουν από...Test Drive οποιαδήποτε εφαρμογή επιθυμούν, δοκιμάζοντας την για σύντομο χρονικό διάστημα στο εικονικό Android smartphone που εμφανίζεται στην οθόνη τους!

Δυστυχώς, όπως προαναφέραμε αφορά μόνο τους κατοίκους στις ΗΠΑ, αν και πλέον μπορούμε να δούμε και από τη χώρα μας το Amazon Android Appstore. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει σύντομα για όλους!

Clicking the "Test drive now" button launches a copy of this app on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), a web service that provides on-demand compute capacity in the cloud for developers. When you click on the simulated phone using your mouse, we send those inputs over the Internet to the app running on Amazon EC2 - just like your mobile device would send a finger tap to the app. Our servers then send the video and audio output from the app back to your computer. All this happens in real time, allowing you to explore the features of the app as if it were running on your mobile device.

[πηγή Engadget]
Advertisements