Αρκτική: Τι σημαίνει η αύξηση της θερμοκρασίας της για το μέλλον [Video]

Η Αρκτική βιώνει δυσανάλογα υψηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πλανήτη, προκαλώντας μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες. Αυτή η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας έχει βαθιές επιπτώσεις στα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα, στους ανθρώπινους πληθυσμούς και στην άγρια ζωή.

Η αποστολή Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) θα παρέχει μετρήσεις στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με στοιχεία για την αλλαγή και τις επιπτώσεις στις πολικές περιοχές - με έμφαση στην Αρκτική.

Η αποστολή διαθέτει το μεγαλύτερο ραδιόμετρο που έχει αναπτυχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και θα παρέχει μετρήσεις υψηλής ανάλυσης που σχετίζονται με τους θαλάσσιους πάγους, τον ωκεανό, το χιόνι και τις επιφάνειες των στρώσεων πάγου. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης του κλίματος στην πολική περιοχή.

Το CIMR είναι μία από τις έξι αποστολές Copernicus Sentinel Expansion που αναπτύσσει ο ESA για λογαριασμό της ΕΕ. Οι αποστολές θα επεκτείνουν τις τρέχουσες δυνατότητες του διαστημικού τμήματος Copernicus - του μεγαλύτερου προμηθευτή δεδομένων παρατήρησης της Γης στον κόσμο.

Στο βίντεο αυτό περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους Craig Donlon, επιστήμονα της αποστολής CIMR, Rolv Midthassel, διευθυντή ωφέλιμου φορτίου του CIMR, Claudio Galeazzi, διευθυντή έργου CIMR, Mariel Triggianese, διευθυντή δορυφορικής μηχανικής και AIV του CIMR, και Marcello Sallusti, διευθυντή απόδοσης και λειτουργίας του συστήματος CIMR.

Loading