Κατασκευή τεχνητών αιμοφόρων αγγείων με χρήση 3D Printer

Επιστημονική ομάδα του γερμανικού Fraunhofer Institute έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει τεχνητά αιμοφόρα αγγεία χάρη σε μια προηγμένη τεχνική 3D εκτύπωσης.

Ενδεχομένως η έρευνα να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταμοσχεύσεων και να δώσει τέλος στις μακροσκελείς λίστες αναμονής των ανθρώπων που η επιβίωση τους εξαρτάται από κάποιο δωρηθέν όργανο.

Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν 3D ink-jet Printer για την κατασκευή των αιμοφόρων αγγείων και ακολούθησε διαδικασία πολυμερισμού δύο φωτονίων προκειμένου τα αγγεία να αποκτήσουν την απαραίτητη ελαστικότητα για να λειτουργήσουν σε ένα ζωντανό οργανισμό.

Ενώ η δημιουργία αιμοφόρων αγγείων είναι πολύτιμη από μόνη της, ο στόχος της έρευνας είναι να καταστήσει τους τεχνητούς ιστούς πιο χρηστικούς στις ανθρώπινες μεταμοσχεύσεις, μιας και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο μέσο τροφοδοσίας τους με αίμα.

Σε περίπτωση επιτυχίας της έρευνας, οι ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης οργάνων δε θα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στις δωρεές οργάνων.

[πηγή fraunhofer]

This entry was posted in Health, Printers, Science. Bookmark the permalink.