Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αποτελέσει θετική δύναμη, αν ΕΕ σχεδιάσει σωστά τη στρατηγική της

[Δ.Τ.]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί κατά κύριο λόγο δύναμη για την επίτευξη καλού, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, σύμφωνα με την Έκθεση BrAInstorm – μία πρωτοποριακή έρευνα που αφορά στη στάση απέναντι στην αναδυόμενη τεχνολογία.

Η Έκθεση BrAInstorm, που δημοσιεύτηκε από την Burson Cohn & Wolfe (BCW), μία από τις τρεις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες επικοινωνίας με πλήρες φάσμα υπηρεσιών και βαθιά τεχνογνωσία στην ψηφιακή και ολοκληρωμένη επικοινωνία, και το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας με τη συμμετοχή τριών ομάδων βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης: Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, προμηθευτές τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς χάραξης πολιτικής. Η επικρατούσα άποψη είναι συντριπτικά θετική, με το 85 τοις εκατό των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η AI είναι ωφέλιμη για την κοινωνία. Λιγότερο από το 2 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι νιώθει «ιδιαίτερη ανησυχία» για το γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα πλήξει την επιχειρηματική τους επιτυχία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως πολλές νέες τεχνολογίες, θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, ο υπολογισμός του συνολικού αποτελέσματος είναι συγκεχυμένος: το 34 τοις εκατό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι θα εξαλείψει, ενώ το 40 τοις εκατό υποστηρίζει το αντίθετο.

Όπως δήλωσε η Karen Massin, CEO της Burson Cohn & Wolfe Brussels,

"Σχεδόν το 60 τοις εκατό των προμηθευτών τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης πιστεύει ότι οι τελικοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εστιάζουμε στη μετασχηματιστική δύναμη αυτών των τεχνολογιών. Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές και οι επιχειρηματικοί κλάδοι θα αναπτύσσουν στρατηγικές για την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ελπίζουμε ότι η έκθεσή μας θα είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαμόρφωση της συζήτησης και να προωθήσει την καινοτομία στο πεδίο αυτής της συναρπαστικής τεχνολογίας"

Ο John Higgins, Senior Advisor για την ψηφιακή τεχνολογία της Burson Cohn & Wolfe’s, πρόσθεσε ότι η έκθεση BrAInstorm πρέπει να αμβλύνει πολλούς από τους δημοφιλείς φόβους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

"Το κύριο εύρημα είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση ενδέχεται να μην είναι τόσο ανησυχητικές όσο πολλοί φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι. Εντούτοις, το 43 τοις εκατό των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ριψοκίνδυνη με δεδομένο το ευρύ φάσμα των πιθανών αβεβαιοτήτων. Αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν σε δύο γενικά συμπεράσματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε τακτικές εκθέσεις για να αποτυπώνεται η εμπειρία εκείνων που εφαρμόζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και δεύτερον, υπάρχει ανάγκη για έναν καλά οργανωμένο διάλογο με τη συμμετοχή διαφορετικών ενδιαφερομένων στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης"

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι φορείς χάραξης πολιτικής γενικά προβλέπουν τη θέσπιση πρόσθετων ρυθμιστικών κανονισμών σε αυτό το νέο τεχνολογικό πεδίο. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής διαφορά στις απόψεις τους: Οι φορείς χάραξης πολιτικής (54 τοις εκατό) είναι περισσότερο πιθανό να ζητήσουν περισσότερους ρυθμιστικούς κανονισμούς σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις (30 τοις εκατό). Σε όλες τις ομάδες, ο τομέας πολιτικής προτεραιότητας είναι το αστικό δίκαιο και η δικαιοσύνη, με την υγειονομική περίθαλψη να ακολουθεί.

Η Andrea Renda, Senior Research Fellow του CEPS, υποστηρίζει ότι η έκθεση BrAInstorm δείχνει ότι οι ειδικοί και οι επαγγελματίες θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει.

"Οι απαντήσεις αναδεικνύουν το αστικό δίκαιο και τη δικαιοσύνη ως τους τομείς πρώτης προτεραιότητας για τη θέσπιση δημόσιας πολιτικής. Υπό αυτή την άποψη, ευθυγραμμίζεται με τα όργανα της ΕΕ που έχουν αναλάβει δράση σε αυτό τον τομέα"

Ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, Business Partner στο γραφείο των Αθηνών, δήλωσε:

"Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις καθημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής έρευνας για τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον “The BrAInstorm”, που υλοποιήθηκε από το παγκόσμιο δίκτυό μας Burson Cohn & Wolfe, μέλος του Ομίλου WPP"

Σε γενικές γραμμές, η Τεχνητή Νοημοσύνη ορίζεται ως τεχνολογία που μιμείται την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη βιωσιμότητα της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη στις 9 Μαρτίου, 2018, και αναμένεται να ανακοινώσει τη στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη τον Απρίλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε έκθεση για αυτό το θέμα τον Ιανουάριο του 2017.

Μεθοδολογία

Τα ευρήματα που περιγράφονται εδώ βασίζονται σε μία έρευνα που διενεργήθηκε από την Burson Cohn & Wolfe σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS). Η έρευνα διεξήχθηκε online και μέσω τηλεφώνου στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018 με τη συμμετοχή 188 βασικών ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ανώτερα στελέχη και εξειδικευμένοι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, εμπειρογνώμονες πολιτικής από σχετικές ομάδες εργασίας της ΕΕ, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και διευθύνοντες σύμβουλοι από κορυφαίες νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Loading