ChatGPT 5: Τι γνωρίζουμε για την επόμενη γενιά της AI

Ο OpenAI έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ηγεσία του και αυτούς που θα επιβλέπουν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία του ChatGPT 5. Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι η πλήρης εκπαίδευση του GPT-5 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χάρη σε tweets του Greg Brockman, προέδρου και συνιδρυτή του OpenAI, και του Jason Wei, επικεφαλής ερευνητή του OpenAI.

Αυτή την εβδομάδα ο OpenAI επιβεβαίωσε ότι ο Sam Altman και ο Greg Brockman επανήλθαν στην ηγεσία του OpenAI μετά από ανεξάρτητη εξέταση από τη νομική εταιρεία WilmerHale. Όπως επίσης επιβεβαίωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο του OpenAI εξέλεξε τρία νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman και Fidji Simo, που φέρνουν ποικίλη εμπειρία από διάφορους τομείς.

Σε άλλα νέα αναφέρεται ότι ο OpenAI εισήγαγε βελτιώσεις στη δομή διακυβέρνησης του, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας δέσμης κατευθυντήριων γραμμών εταιρικής διακυβέρνησης, μιας ενισχυμένης πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων και της δημιουργίας μιας γραμμής επικοινωνίας για καταγγέλλοντες. Καθώς και την επιβεβαίωση της σύστασης μιας νέας επιτροπής που επικεντρώνεται στην προώθηση της βασικής αποστολής του OpenAI.

Τι γνωρίζουμε για την ανάπτυξη του ChatGPT 5

 • Ενδείξεις εκκίνησης και εκπαίδευσης: Ο OpenAI ξεκίνησε την πλήρη εκπαίδευση του GPT-5, με στοιχεία από tweets του Greg Brockman, προέδρου και συνιδρυτή του OpenAI, και του Jason Wei, κορυφαίου ερευνητή του OpenAI. Το tweet του Brockman υποδήλωνε μια κίνηση για τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης όλων των υπολογιστικών πόρων για το μεγαλύτερο μοντέλο τους, ενώ το tweet του Wei υπογράμμιζε τον ενθουσιασμό γύρω από την έναρξη μαζικών εκπαιδεύσεων με GPU.
 • Προσέγγιση εκπαίδευσης μοντέλων: Ο OpenAI συνήθως εκπαιδεύει μικρότερα μοντέλα (περίπου ένα χιλιοστό του μεγέθους του πλήρους μοντέλου) για να συλλέξει πληροφορίες πριν από τη διεξαγωγή μιας πλήρους εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην επιστημονική πρόβλεψη και κατανόηση των συστημάτων που προκύπτουν από αυτά τα μοντέλα.
 • Δοκιμές ασφαλείας και Red Teamers: Το κλείσιμο των αιτήσεων για το δίκτυο Red Teaming υποδηλώνει την έναρξη των φάσεων δοκιμών ασφαλείας για το GPT-5. Οι φορείς της Red Team παίζουν κρίσιμο ρόλο στον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ή προβλημάτων ασφαλείας πριν από τη δημόσια κυκλοφορία.
 • Σταδιακές βελτιώσεις και check points: Πριν από την υλοποίηση του GPT-5, ο OpenAI ενδέχεται να κυκλοφορήσει σταδιακές βελτιώσεις (που αναφέρονται ως GPT-4.2), αποκλίνοντας από την ιστορική του προσέγγιση των σπάνιων αλλά σημαντικών αναβαθμίσεων του μοντέλου.
 • Μοντέλο δυνατοτήτων και τομείς εστίασης:
  • Ενσωμάτωση μεθόδων που θα επιτρέπουν στο ChatGPT-5 να "σκέφτεται" για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την εκτενέστερη παρουσίαση των βημάτων συλλογισμού, ενδεχομένως τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά επαληθευμένων.
  • Βελτιώσεις στην πολυτροπικότητα, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στο χειρισμό της ομιλίας, των εικόνων και ενδεχομένως του βίντεο.
  • Αυξημένη έμφαση στις ικανότητες συλλογισμού και στην αξιοπιστία. Για παράδειγμα, η ικανότητα του μοντέλου να παρέχει πιο συνεπείς και αξιόπιστες απαντήσεις σε πολυάριθμα ερωτήματα.
  • Εισαγωγή ή βελτίωση μηχανισμών για την επαλήθευση ή την κατανόηση της διαδικασίας συλλογισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως συζητήθηκε από τον Sam Altman στο Νταβός.
 • Μέγεθος και αρχιτεκτονική του μοντέλου: Οι εικασίες από μια συνέντευξη με τον Gavin Uberti, CEO της Etched AI, υποδηλώνουν ότι το GPT-5 θα μπορούσε να έχει περίπου δεκαπλάσιο αριθμό παραμέτρων από το GPT-4, κάτι που πιθανώς επιτυγχάνεται μέσω μεγαλύτερων διαστάσεων ενσωμάτωσης, περισσότερων επιπέδων και διπλασιασμού του αριθμού των εμπειρογνωμόνων.
 • Εφαρμογές και πρακτικές συμβουλές
  • Η δυνατότητα του GPT-5 να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις στην κωδικοποίηση, τα μαθηματικά και τα πεδία STEM μέσω βελτιωμένης συλλογιστικής και αξιοπιστίας.
  • Μια πρακτική συμβουλή που μοιράστηκε αφορά την ικανότητα του μοντέλου να κατανοεί και να διορθώνει ένα κείμενο γεμάτο τυπογραφικά λάθη, υποδεικνύοντας ισχυρές ικανότητες γλωσσικής κατανόησης.
 • Χρονοδιάγραμμα έκδοσης και ζητήματα ασφάλειας: Η εικασία υποδηλώνει ένα χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας προς το τέλος Νοεμβρίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τις δοκιμές ασφαλείας και την πιθανή αποφυγή της κυκλοφορίας γύρω από την αμφιλεγόμενη εκλογική περίοδο των ΗΠΑ.
 • Πολύγλωσσα δεδομένα και ασφάλεια: Έμφαση στη συμπερίληψη περισσότερων πολύγλωσσων δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης του GPT-5, εν μέρει για λόγους ασφαλείας και για να αντιμετωπιστεί η ευκολία του "jailbreaking" μοντέλων σε γλώσσες εκτός των αγγλικών.
 • Μελλοντικές κατευθύνσεις και αντίκτυπος στον κλάδο:
  • Το όραμα του OpenAI για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένα είδος λειτουργικού συστήματος, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης φωνής σε πραγματικό χρόνο και την επέκταση των πολυτροπικών δυνατοτήτων.
  • Οι αναμενόμενες δραματικές βελτιώσεις στη συλλογιστική, την αξιοπιστία και την κατανόηση της AI, καθώς και ο πιθανός καθοριστικός για τη βιομηχανία αντίκτυπος του GPT-5 και των μελλοντικών μοντέλων.
Loading