Δοκιμές ρομποτικών συστημάτων που αξιοποιούν τις δυνατότητες του δικτύου 5G με τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 5G-ERA, για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και δοκιμή σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων, που αξιοποιούν τις δυνατότητες του δικτύου 5G SA, σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τη Μηχανική Μάθηση (ML), συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ. Τα ρομποτικά συστήματα αυτά, θα υπηρετήσουν στο μέλλον τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της πολιτικής προστασίας, των μεταφορών και της βιομηχανίας 4.0., μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών. 

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως απάντηση στον COVID-19 και σε παρόμοιες λοιμώξεις, κατασκευάστηκαν ρομπότ για τη μεταφορά φαρμάκων και αναλωσίμων σε ασθενείς υπό περιορισμό, καθώς και τη λήψη βιομετρικών ενδείξεων (π.χ. θερμοκρασία ασθενούς), προκειμένου γιατροί και νοσηλευτές να έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δημιουργήθηκαν ρομπότ, εξοπλισμένα με αισθητήρες (ήχου, οπτικού σήματος κ.ά.), κάμερες και ανιχνευτές μετάλλων, για την αποφυγή εμποδίων και τη χαρτογράφηση των περιοχών σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων. Τα εν λόγω ρομπότ έχουν δυνατότητες αυτόνομης περιήγησης και 3D χαρτογράφησης (κτιρίων και ισχύος σήματος δικτύου), προκειμένου να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδρομή στις περιοχές ενδιαφέροντος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για τον εντοπισμό και τη διάσωση εγκλωβισμένων ή επείγουσας εκκένωσης, ώστε να οδηγούν τους ανθρώπους με ασφάλεια στην πλησιέστερη έξοδο.

Στον τομέα των μεταφορών, κατασκευάστηκαν ρομπότ για την αυτοματοποιημένη παράδοση προϊόντων και δεμάτων σε τελικούς πελάτες σε πόλεις και τεχνολογικά πάρκα. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση των πακέτων, τα ρομπότ σχεδιάζουν τη βέλτιστη διαδρομή για παράδοση στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Στη συνέχεια, μοιράζουν τις αποστολές και ενημερώνουν τους πελάτες για την ακριβή ώρα άφιξής τους.

Στον τομέα της βιομηχανίας 4.0, δημιουργήθηκαν ρομποτικοί βραχίονες που διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια της βιομηχανικής παραγωγής, πραγματοποιώντας αυτοματοποιημένους ελέγχους με εικόνες και σαρώσεις λέιζερ, με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την πρόβλεψη και αποφυγή μελλοντικών φθορών και βλαβών, μέσω ανάλυσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε το πειραματικό δίκτυο 5G SA στις εγκαταστάσεις του και φιλοξένησε στις cloud υποδομές του την πλατφόρμα, στην οποία οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν τις ρομποτικές εφαρμογές για τους παραπάνω τομείς. Επιπλέον, συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην περιγραφή και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών, καθώς και στην υλοποίηση δοκιμών για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. 

Το 5G-ERA συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν σε αυτό 13 εταίροι (BRINGAUTO, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CAL-TEK, COGNITECHNA, EBOS TECHNOLOGIES, HAL ROBOTICS, IQUADRAT INFORMATICA, NEC LABORATORIES EUROPE, Όμιλος ΟΤΕ, ROBOTNIK AUTOMATION, TWI, UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE, WINGS ICT SOLUTIONS) από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιταλία, Κύπρος και Γερμανία). Το έργο έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια και ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου 2024.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε 38 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Loading