Η Facebook βαθμολογεί εσωτερικά τους χρήστες με βάση την αξιοπιστία των αναρτήσεων τους

Μια νέα αναφορά της Washington Post φέρνει στο προσκήνιο κάτι που λίγο πολύ μπορεί να υποπτευόμαστε, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι. Σύμφωνα με την πηγή, η Facebook χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης που εξετάζει την αξιοπιστία του χρήστη με βάση τις αναρτήσεις του στο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. videos, links, φωτογραφίες κλπ.).

Το σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιείται κυρίως για να μπορούν να βγάλουν άκρη με τις αναφορές που τους έρχονται από χρήστες σχετικά με τα fake news, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μαρκάρονται κάποιες ειδήσεις ως ψεύτικες ή παραπλανητικές επειδή απλά διαφωνεί ο χρήστης με το περιεχόμενο τους και όχι επειδή είναι όντως ψευδείς.Ένας άλλος λόγος είναι να εντοπιστούν και, ίσως, να περιοριστούν οι "επαγγελματίες" troll χρήστες που προκαλούν προβλήματα τόσο σε άλλους χρήστες, όσο και σε επίσημους εκδότες περιεχομένου.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, το σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή καθαρά, σύμφωνα με την Tessa Lyons (product manager του Facebook), ως μέτρο αντιμετώπισης των παραπλανητικών - ψευδών ειδήσεων.

[via]

Loading