Δείτε τη διαδικασία που ακολουθεί η Facebook μετά το ‘Report/Mark as Spam’ [Infographic]

Με την επισήμανση ενός post ή μιας φωτογραφίας ως spam, οι χρήστες του Facebook γνωστοποιούν στο κοινωνικό δίκτυο την ύπαρξη ανεπιθύμητου, απειλητικού ή προσβλητικού περιεχομένου καθώς και πιο ακραίες περιπτώσεις όπως μια πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας. Ποια είναι όμως η διαδικασία που ακολουθεί η Facebook με την επισήμανση περιεχόμενου ως spam;

Σύμφωνα με την εταιρεία, αφού αναλυθεί το ‘reported post’ στη συνέχεια ανάλογα με την περίπτωση διαβιβάζεται σε μία από τις εξής τέσσερις ομάδες: Safety Team, Hate and Harassment Team, Abusive Content Team και Access Team.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απειλή βίας το κοινωνικό δίκτυο καλεί ακόμα και τις αρχές, ενώ για τις απόπειρες αυτοκτονίας, έρχεται σε επαφή με τη γραμμή επικοινωνίας National Suicide Prevention Lifeline. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το παρακάτω αναλυτικό Infographic.

Click για Full Size:

[πηγή venturebeat]

This entry was posted in Facebook, Internet, Social networks. Bookmark the permalink.

Comments are closed.