up_icon
IBM Technology

IBM watsonx: Διαθέσιμη η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης

14 Ιουλίου 2023 Techgear Team

IBM watsonx: Διαθέσιμη η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η IBM ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση του IBM watsonx - η επιχειρησιακή Data&AI πλατφόρμα της για τεχνητή νοημοσύνη. Το watsonx, το οποίο παρουσιάστηκε στο IBM THINK τον Μάιο, περιλαμβάνει τρία προϊόντα που βοηθούν τους οργανισμούς να επιταχύνουν και να κλιμακώσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI): το watsonx.ai studio για νέα θεμελιώδη μοντέλα, generative AI και μηχανική μάθηση (τώρα διαθέσιμο)- τον χώρο αποθήκευσης watsonx.data fit-for-purpose , σχεδιασμένο σε μια ανοικτή αρχιτεκτονική lakehouse (τώρα διαθέσιμο)- και την εργαλειοθήκη διακυβέρνησης watsonx.governance για την ενεργοποίηση ροών εργασιών ΑΙ και την επίτευξη αξιόπιστων, διαφανών και εξηγήσιμων αποτελεσμάτων (θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσα στο έτος).

Καινοτομία με πελάτες και συνεργάτες

Το Watsonx επιτρέπει στους πελάτες και τους συνεργάτες να εξειδικεύουν και να αναπτύσσουν μοντέλα για διάφορα επιχειρηματικά use cases ή να δημιουργούν τα δικά τους μοντέλα. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει διαμορφωθεί από περισσότερους από 150 χρήστες σε διάφορους κλάδους - από τηλεπικοινωνίες έως τράπεζες – οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα beta και tech preview. Δείτε εδώ περισσότερες από 40 επωνυμίες και τις πρώτες μαρτυρίες.

Οι επιχειρήσεις είναι ενθουσιασμένες με την προοπτική αξιοποίησης των θεμελιωδών μοντέλων και της μηχανικής μάθησης σε ένα μέρος, με τα δικά τους δεδομένα, για την επιτάχυνση των generative AI workloads.

"Το λανσάρισμα του watsonx από την IBM αποτελεί μια αφύπνιση", δήλωσε ο Sean Im, Samsung SDS America, "και μας εμπνέει να εξερευνήσουμε την τεράστια δυναμική που έχουν οι δυνατότητες το watsonx.ai generative AI για να προσφέρουμε πρωτοφανείς καινοτομίες για τους πελάτες μας".

"Σε ένα περιβάλλον όπου η ενσωμάτωση με τα συστήματά μας και η εύκολη διασύνδεση με διάφορα λογισμικά είναι υψίστης σημασίας, το watsonx.ai αναδεικνύεται ως μια συναρπαστική λύση", δήλωσε ο Atsushi Hasegawa, Chief Engineer, Honda R&D. "Οι ευέλικτες δυνατότητες ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ισχυρή δέσμευση για την ασφάλεια των πληροφοριών, επιτείνουν την ελκυστικότητά του".

Η Citi, μια κορυφαία παγκόσμια τράπεζα που εξυπηρετεί περισσότερους από 200 εκατομμύρια πελάτες, έχει πλέον τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις δυνατότητες της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και των θεμελιωδών μοντέλων στο πλαίσιο του watsonx.

"Εξετάζουμε τη δυνητική χρήση των Large Language Models» δήλωσε ο Marc Sabino, Chief Auditor- AI Innovation, Citi Bank. " Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης των ελέγχων ενός οργανισμού με τις εσωτερικές πολιτικές".

Η IBM συνεργάζεται επίσης με ένα διευρυνόμενο οικοσύστημα συνεργατών για τη συν-δημιουργία και την καινοτομία σε διάφορους κλάδους και περιπτώσεις χρήσης - από το διάστημα έως τον αθλητισμό - συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη NASA για τη δημιουργία του πρώτου θεμελιώδους μοντέλου για την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και το Wimbledon, όπου το watsonx αξιοποιήθηκε στην παραγωγή σχολίων για τους αγώνες τένις.

Ενεργοποίηση των AI Builders

Σήμερα στο watsonx.ai, οι AI Builders μπορούν να αξιοποιήσουν μοντέλα από την IBM και από την κοινότητα Hugging Face για μια σειρά από εργασίες ανάπτυξης AI. Τα μοντέλα είναι προ-εκπαιδευμένα για την υποστήριξη μιας σειράς εργασιών τύπου Natural Language Processing (NLP), συμπεριλαμβανομένων της απάντησης ερωτήσεων, της δημιουργίας και σύνοψης περιεχομένου, της ταξινόμησης και εξαγωγής κειμένου. Οι μελλοντικές εκδόσεις θα παρέχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευμένων ιδιόκτητων θεμελιωδών (foundational) μοντέλων της IBM για αποτελεσματική εξειδίκευση σε τομείς και εργασίες.

Ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια ανάγκη για θεμελιώδη μοντέλα, η IBM ανακοίνωσε νέες επιλογές αξιοποίησης GPU στο IBM Cloud, μια υποδομή προσαρμοσμένη στο AI, σχεδιασμένη για την υποστήριξη επιχειρηματικών φορτίων εργασίας μεγάλης υπολογιστικής ισχύος. Αργότερα μέσα στο έτος, η IBM αναμένεται να προσφέρει υποδομή full stack ,υψηλής απόδοσης, ευέλικτη, βελτιστοποιημένη για το AI, η οποία θα παρέχεται ως υπηρεσία στο IBM Cloud, τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εξυπηρέτηση των θεμελιωδών μοντέλων.

Έμφαση στα δεδομένα

Το watsonx.data έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του μεγάλου όγκου δεδομένων, της πολυπλοκότητας, του κόστους και της διακυβέρνησης κατά την κλιμάκωση των φορτίων εργασίας AI, και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους σε περιβάλλοντα cloud και σε περιβάλλοντα on-premises μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας .

Και δεν αφορά πλέον μόνο τους data scientists και τους μηχανικούς - το watsonx.data δίνει τη δυνατότητα σε μη τεχνικούς χρήστες να έχουν self-service πρόσβαση στα δικά τους επιχειρηματικά δεδομένα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών ασφάλειας και συμμόρφωσης μέσω της κεντρικής διακυβέρνησης δεδομένων και της αυτοματοποιημένης επιβολής πολιτικών.

Αργότερα μέσα στο έτος, το watsonx.data θα αξιοποιήσει τα θεμελιώδη μοντέλα του watsonx.ai για να βοηθήσει στην απλοποίηση και επιτάχυνση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα για να ανακαλύπτουν, να επαυξάνουν, να βελτιώνουν και να απεικονίζουν δεδομένα και metadata σε μια εμπειρία συνομιλίας με τον χρήστη.

Τι ακολουθεί; Παρακολουθώντας το watsonx

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, το watsonx θα συνεχίσει να εξελίσσεται και η IBM αναμένεται να προβεί σε σημαντικές αναβαθμίσεις . Θα επικεντρωθεί στην επέκταση των επιχειρηματικών θεμελιωδών μοντέλων πέρα από το NLP και στη δημιουργία επιχειρησιακών μοντέλων παραμέτρων 100B+ για εξατομικευμένες, στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης - ανοίγοντας την πόρτα για ευρύτερη υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις.

Το watsox θα επικεντρωθεί σε δυνατότητες διακυβέρνησης του AI - βοηθώντας τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη διακυβέρνηση του κύκλου ζωής των μοντέλων, να μετριάσουν τον κίνδυνο και να διαχειριστούν τη συμμόρφωση με τους αυξανόμενους κανονισμούς για το AI και τον κλάδο. Η διακυβέρνηση του AI δεν πρέπει ποτέ να είναι μια μεταγενέστερη σκέψη, γι' αυτό η IBM ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν τη διακυβέρνηση των μοντέλων ML και των θεμελιωδών μοντέλων από την αρχή.

Η πρακτική watsonx του τομέα IBM Consulting διαθέτει τεχνογνωσία στις τεχνολογίες generative AI, καθώς και εμπειρία σε τομείς και κλάδους που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών μετασχηματισμών των πελατών. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών υβριδικού cloud που βασίζεται στην πλατφόρμα Red Hat® OpenShift®, ο τομέας IBM Consulting σκοπεύει να γίνει ο κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών για το watsonx.

Οι επιχειρήσεις απαιτούν τεχνητή νοημοσύνη που παράγει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα, μπορεί να αναπτύσσεται σε διάφορα clouds και να προσαρμόζεται εύκολα σε επιχειρηματικούς τομείς και περιπτώσεις χρήσης. Το Watsonx έχει σχεδιαστεί για να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Ας βάλουμε το AI να δουλέψει και ας κάνουμε τον κόσμο να δουλεύει καλύτερα - μαζί.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!

Techgear Team
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΣΧΟΛΙΑ
read more

Η IBM φέρνει την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στο τουρνουά Wimbledon

27 Ιουνίου 2023 Techgear Team

Η IBM και το The All England Lawn Tennis Club ανακοίνωσαν πρόσφατα νέες δυνατότητες ψηφιακής εμπειρίας των φιλάθλων του Wimbledon που θα ξεκινήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Μια νέα λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης ...

IBM: Θα κατασκευάσει το πρώτο ευρωπαϊκό Quantum Data Center

15 Ιουνίου 2023 Techgear Team

Η IBM πρόσφατα ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει το πρώτο της κβαντικό κέντρο δεδομένων (Quantum Data Center) με έδρα την Ευρώπη με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε κβαντικούς υπολογιστές αιχμής για ...

WatsonX: Η νέα πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της IBM

12 Μαΐου 2023 Techgear Team

Η IBM ανακοίνωσε στο ετήσιο συνέδριο της Think την κυκλοφορία της νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων με το όνομα IBM watsonx. Η πλατφόρμα έρχεται να επιταχύνει την υιοθέτηση και αξιοποίηση ...

IBM και LG ενώνουν τις δυνάμεις τους για προηγμένες εφαρμογές quantum computing

19 Ιανουαρίου 2022 Techgear Team

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την ένταξή της στο κβαντικό δίκτυο της IBM για την προώθηση των βιομηχανικών εφαρμογών του quantum computing. Με την ένταξή της στο IBM Quantum Network, η LG θα έχει πρόσβαση ...

IBM Eagle: Ο ισχυρότερος κβαντικός επεξεργαστής στον κόσμο (127 qubits)

15 Νοεμβρίου 2021 Christos Elpidis

Μπορεί να αργεί να ξημερώσει η εποχή των «εξωτικών» κβαντικών υπολογιστών, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως έχουν σταματήσει οι προσπάθειες για τη δημιουργία ολοένα και πιο ισχυρών κατασκευών με την ελπίδα πως ...

Η Τεχνητή Νοημοσύνη της IBM προβλέπει την εξέλιξη της νόσου Parkinson

30 Ιουλίου 2021 Antonia Gouvedari

Ερευνητές της IBM και του Ιδρύματος Michael J. Fox (MJFF), υποστηρίζουν ότι έχουν αναπτύξει μία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, κατά την οποία μπορεί να προβλεφθεί η εξέλιξη της νόσου Parkinson στους ασθενείς. ...

IBM: Δημιούργησε το πρώτο chipset σε κλίμακα 2nm!

06 Μαΐου 2021 Christos Elpidis

Η IBM ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ότι προχώρησε στην κατασκευή του πρώτου chipset σε κλίμακα 2nm, θέτωντας νέους κανόνες στη βιομηχανία των ημιαγωγών και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τις ηλεκτρονικές συσκευές ...

MoIGX: Η νέα AI πλατφόρμα της IBM για την ανακάλυψη νέων υλικών

08 Μαρτίου 2021 Christos Elpidis

Η IBM ανακοίνωσε επίσημα το λανσάρισμα μιας νέας πλατφόρμας που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να δημιουργεί αυτόματα νέες μοριακές δομές. Με τη MoIGX (Molecule...

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις σε φορείς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID19

25 Φεβρουαρίου 2021 Vangelis Kompos

O τομέας Security της ΙΒΜ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Threat Intelligence Index της ομάδας X-Force για το 2021 (2021 X-Force Threat Intelligence Index) αποτυπώνοντας την εξέλιξη των κυβερνοεπιθέσεων ...

Η IBM σταματά την ενασχόληση με τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου

09 Ιουνίου 2020 Christos Elpidis

Οι ανησυχίες για την κακή χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου από τους κυβερνητικούς οργανισμούς, οδήγησαν την IBM στη μεγάλη απόφαση να εγκατελείψει τις δραστηριότητές της σε αυτόν τον τομέα. Με ...

Loader
please wait
techgear_icon