Το 41% των καταναλωτών χρησιμοποιεί παρωχημένα λειτουργικά συστήματα

Πολλοί καταναλωτές και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε μη υποστηριζόμενα ή σε λειτουργικά συστήματα (OS) που είναι κοντά στο τέλος της ζωής τους, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky. Ενώ οι νεότερες εκδόσεις τέτοιων λειτουργικών συστημάτων είναι διαθέσιμες, περίπου το 41% των καταναλωτών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λογισμικό, όπως τα Windows XP ή τα Windows 7. Ταυτόχρονα, το 40% των πολύ μικρών επιχειρήσεων και το 48% των μικρομεσαίων αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτά τα συστήματα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τέλος του κύκλου ζωής ενός λειτουργικού συστήματος σημαίνει ότι δεν θα εκδοθούν περαιτέρω ενημερώσεις από τον προμηθευτή και αυτό περιλαμβάνει ενημερώσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια. Ωστόσο, ερευνητές ασφαλείας ή ψηφιακοί επιτιθέμενοι ενδέχεται να βρουν προηγουμένως άγνωστα θέματα ευπάθειας στα συστήματα αυτά. Στη συνέχεια, αυτά τα θέματα ευπάθειας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακές επιθέσεις και οι χρήστες θα μείνουν εκτεθειμένοι, καθώς δεν θα λάβουν μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για την επίλυση του ζητήματος. Με στόχο να προσπαθήσουν να υπολογίσουν πόσα συστήματα που βρίσκονται σε κίνδυνο υπάρχουν προκειμένου να εκτιμήσουν την κλίμακα του κινδύνου, οι ερευνητές της Kaspersky ανέλυσαν ανώνυμα δεδομένα χρήσης λειτουργικού συστήματος που παρέχονται από χρήστες του Kaspersky Security Network (με τη συγκατάθεσή τους). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τέσσερις στους 10 καταναλωτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παρωχημένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά παλαιών, όπως τα Windows XP και τα Vista. 

Εξετάζοντας τις συγκεκριμένες εκδόσεις παρωχημένου λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούνται, το 2% των καταναλωτών και το 1% των σταθμών εργασίας που χρησιμοποιούνται από πολύ μικρές επιχειρήσεις βασίζονται στα Windows XP – ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχει υποστηριχθεί για περισσότερα από 10 χρόνια. Λιγότερο από το μισό τοις εκατό των καταναλωτών (0,3%) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0,2%) ακόμα προτιμούν τα Windows Vista, για τα οποία η βασική υποστήριξη έληξε πριν από επτά χρόνια. Αξιοσημείωτα, ορισμένοι καταναλωτές (1%) και επιχειρήσεις (0,6% των πολύ μικρών επιχειρήσεων και 0,4% των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) έχασαν τη δωρεάν ενημέρωση στα Windows 8.1 και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα Windows 8, τα οποία δεν υποστηρίζονται από τη Microsoft από τις 2016 Ιανουαρίου.

Η κατανομή των εκδόσεων λειτουργικού συστήματος των Windows σε επιτραπέζιες συσκευές που χρησιμοποιούνται από καταναλωτές και επιχειρηματικούς πελάτες.

Τα Windows 7 εξακολουθούν να είναι μια δημοφιλής επιλογή για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι η εκτεταμένη υποστήριξη λήγει τον Ιανουάριο του 2020. Πάνω από το ένα τρίτο (38%) των καταναλωτών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, και το 47% των ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, εξακολουθούν να τρέχουν το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Για τα μικρά, μεσαίου μεγέθους και εταιρικά επιχειρηματικά τμήματα, το μερίδιο των Windows 7 και η νεότερη έκδοση των Windows 10 (47% των σταθμών εργασίας λειτουργούν σε αυτό το λειτουργικό σύστημα) είναι το ίδιο.

Όπως δήλωσε ο Alexey Pankratov, Enterprise Solutions Manager, Kaspersky.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό μερίδιο των χρηστών (επιχειρήσεις αλλά και οικιακοί καταναλωτές) χρησιμοποιούν σταθμούς εργασίας που τρέχουν ένα παρωχημένο λογισμικό ή ένα λογισμικό που πλησιάζει το τέλος του κύκλου ζωής του. Η εκτεταμένη χρήση των Windows 7 είναι ανησυχητική, καθώς σε λιγότερο από έξι μήνες θα πάψουν πλέον να υποστηρίζονται. Οι λόγοι πίσω από αυτό ποικίλλουν ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το οποίο μπορεί να μην είναι σε θέση να τρέξει στις νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος, είτε για οικονομικούς λόγους είτε ακόμα και από συνήθεια. Ωστόσο, ένα παρωχημένο, μη ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα αποτελεί κίνδυνο για την ψηφιακή ασφάλεια – το κόστος ενός περιστατικού μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της αναβάθμισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστούμε στους καταναλωτές να μεταβούν σε υποστηριζόμενες εκδόσεις και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν πρόσθετα εργαλεία ασφαλείας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Για την προστασία τους από αναδυόμενες απειλές, η Kaspersky συνιστά στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε μια ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης.
  • Εάν η αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση λειτουργικού συστήματος δεν είναι δυνατή, οι οργανισμοί καλούνται να λάβουν υπόψη αυτόν τον φορέα επίθεσης στο μοντέλο απειλής τους και να το αντιμετωπίσουν μέσω έξυπνου διαχωρισμού ευπαθών κόμβων από το υπόλοιπο δίκτυο, εκτός από τη λήψη άλλων μέτρων. Εξετάστε τη χρήση του Kaspersky Embedded Systems Security (εάν χρησιμοποιείτε τα Windows XP).
  • Χρησιμοποιήστε λύσεις με τεχνολογίες πρόληψης exploits που βασίζονται στη συμπεριφορά, όπως οι Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Endpoint Security for Business, και Kaspersky Small Business Security, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου exploits που στοχεύουν σε παρωχημένα λειτουργικά συστήματα (Windows 7 και μεταγενέστερα).
Loading