Μια απλή αιματολογική εξέταση μπορεί να προβλέψει επικείμενο καρδιακό επεισόδιο

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων είναι μάλλον ασυνήθιστο να προχωρούν σε προληπτικές εξετάσεις (π.χ. στεφανιογραφία) για να αποφύγουν το ενδεχόμενο καρδιακής προσβολής, ειδικά όταν πρόκειται για ηλικίες κάτω των 40 ετών και χωρίς επιβαρυμένη υγεία ή οικογενειακό ιστορικό. Παρόλα αυτά, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα περιστατικά και στις μικρότερες ηλικίες, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθεί ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος προληπτικού ελέγχου. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μια τυπική εξέταση αίματος μπορεί πλέον να παρέχει αυτές τις πληροφορίες!

Για τη μελέτη, ο καθηγητής Johan Sundström και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία ξεκίνησαν με πρόσβαση σε ψυχρά αποθηκευμένα δείγματα αίματος που είχαν ληφθεί πρόσφατα από 169.053 άτομα σε έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές πληθυσμιακές ομάδες. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε υποστεί προηγουμένως καρδιακή προσβολή. Εντός έξι μηνών, ωστόσο, 420 από αυτούς έπαθαν. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες ανέλυσαν τα δείγματα αίματος πριν από την καρδιακή προσβολή αυτών των ατόμων, μαζί με τα δείγματα 1.598 υγιών ατόμων (από τα αρχικά 169.053), σταθμισμένα ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη εκπροσώπηση των έξι ομάδων.

Ανακαλύφθηκε ότι στο αίμα των ατόμων που θα πάθαιναν σύντομα καρδιακή προσβολή, υπήρχαν υψηλότερα επίπεδα 48 πρωτεϊνών και 43 μεταβολιτών. Η αυξημένη παρουσία αυτών των μορίων - σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η συστολική αρτηριακή πίεση - βρέθηκε έτσι ότι αποτελεί αξιόπιστο δείκτη επικείμενης καρδιακής προσβολής.

Είναι σημαντικό ότι, ενώ η παραδοσιακή ανάλυση δείγματος αίματος μπορεί να προειδοποιήσει ότι ένα άτομο είναι πιθανό να πάθει καρδιακή προσβολή, αυτή η ανάλυση προειδοποιεί ότι η καρδιακή προσβολή είναι πιθανό να συμβεί σύντομα. Και επιπλέον, οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις τυπικές αιματολογικές εξετάσεις που διενεργούνται συνήθως.

"Τα δείγματα που λαμβάνονται ήδη στην υγειονομική περίθαλψη είναι αρκετά για την πρόβλεψη του κινδύνου", δήλωσε ο Sundström. "Ελπίζουμε ότι αυτό θα αυξήσει το κίνητρο των ανθρώπων να παίρνουν την προληπτική τους αγωγή ή να σταματήσουν το κάπνισμα, για παράδειγμα".

[via]

Loading