Νέα μέθοδος αποκλεισμού διαφημίσεων σε φορητές συσκευές

Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ εξέδωσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το «Σύστημα και μέθοδος αποκλεισμού διαφημίσεων σε υπολογιστικές συσκευές» της Kaspersky. Σε αντίθεση με ορισμένες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, αυτή η τεχνολογία δεν μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής ούτε αυξάνει την κατανάλωση κίνησης.

Η πώληση διαφημιστικού χώρου εντός εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους για τους προγραμματιστές για τη δημιουργία εσόδων από τα προϊόντα τους. Ωστόσο, πάρα πολλές διαφημίσεις μπορούν να χαλάσουν γρήγορα την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, ορισμένες ενότητες διαφημίσεων αποτελούν απειλή για τους χρήστες, εμφανίζοντας συνδέσμους προς κακόβουλες ή δόλιες τοποθεσίες.

Η κοινώς χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αποκλεισμού υποδηλώνει ότι όλη η κίνηση πρέπει να φιλτράρεται μέσω απομακρυσμένων servers πριν επιστρέψει στη συσκευή. Ωστόσο, η μέθοδος που περιγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 20200259790 Α1 προτείνει μια λύση που λειτουργεί τοπικά στο gadget. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη τυχόν μειώσεων ταχύτητας στην εφαρμογή, πρόσθετου κόστους για τη μετάδοση δεδομένων και της σχετικής εξάντλησης της μπαταρίας, τα οποία είναι τα κύρια μειονεκτήματα των υπηρεσιών αποκλεισμού διαφημίσεων που χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Μέσω DNS (Domain Name System) αιτημάτων διευθύνσεων IP, η νέα τεχνολογία εντοπίζει αιτήματα προς παρόχους διαφημίσεων από ολόκληρη τη ροή κίνησης στη συσκευή. Εάν το αίτημα DNS από την εφαρμογή σχετίζεται με έναν πάροχο διαφημίσεων, αποκλείεται και η διαφήμιση δεν θα εμφανίζεται στον χρήστη.

Όπως αναφέρει ο Alexey Komissarov, εφευρέτης της τεχνολογίας και Επικεφαλής Ανάπτυξης iOS στην Kaspersky,

Η καθυστέρηση που προκαλείται από την αποστολή της κίνησης στον server του αποκλεισμού είναι συχνά εξίσου ενοχλητική με τη διαφήμιση. Αυτή η νέα μέθοδος αποκλεισμού θα επιτρέψει ενδεχομένως μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές. Επί του παρόντος, διερευνούμε την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας και δοκιμάζουμε ποιες νέες δυνατότητες μπορεί να φέρει στις λύσεις της Kaspersky

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές καινοτομίες της Kaspersky είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας.

Loading