Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τοποθετήθηκε για το θέμα των τιμών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Βασικά σημεία συνέντευξης του Προέδρου της ΕΕΤΤ στη Ναυτεμπορική (25/5/2020)


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν στον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών δεν είναι μόνο οι τιμές. Αν ο μόνος στόχος ήταν οι χαμηλότερες τιμές, δεν θα έπρεπε να δημοπρατούμε το φάσμα με όρους για την ποιότητα (ταχύτητα δεδομένων, ποιότητα φωνής, αξιοπιστία κλήσεων) και με όρους κάλυψης. Σχετικά με τις μεθοδολογίες που υιοθετούνται σε συγκριτικές μελέτες τιμών είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιο προφίλ καταναλωτή αξιολογείται.

Οι τιμές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας/ευρυζωνικότητας δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το πλήθος των παρόχων. Τα ποιοτικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η διαφοροποίηση έχουν σημασία και αυτά είναι ιδιαίτερα πολυπαραμετρικά. Πέρα από τη δημοπρασία φάσματος την οποία σχεδιάζει η ρυθμιστική αρχή στον υπόλοιπο χρόνο τον ανταγωνισμό πρέπει να τον ορίζει η ελεύθερη αγορά.

Σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων 5G, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ σημείωσε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της δημοπράτησης του φάσματος μέσω μιας multiband δημοπρασίας στο τέλος του 2020.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι ο σχεδιασμός της δημοπράτησης του φάσματος είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας πλαισίου φιλικού στις επενδύσεις σχετικά με την τιμή εκκίνησης και τον τρόπο αποπληρωμής.

Loading