Οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το WiFi

To WiFi έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και είναι απαραίτητο για πολλές εργασίες και δραστηριότητες. Μία ασύρματη σύνδεση, μπορεί να δημιουργηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, χωρίς να απαιτείται κάποια τεχνική γνώση. Τι συμβαίνει όμως όταν η λήψη δεδομένων δικτύου είναι κακή, τι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα πρότυπα WiFi και τι είναι το mesh WiFi;

Τι είναι στην πραγματικότητα τo WiFi;

Η λέξη WiFi είναι ευρέως γνωστή και οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες του WiFi, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνει στις ηλεκτρονικές συσκευές να συνδέονται στο Internet. Αποκωδικοποιώντας τη λέξη WiFi, προκύπτει το “Wireless Fidelity”. Το WiFi ουσιαστικά αποτελείται από διάφορα τοπικά δίκτυα, τα οποία δεν δημιουργούν μόνα τους μία διαδικτυακή σύνδεση, αλλά ουσιαστικά συνδέονται όλα με το router αυτό το οποίο και δημιουργεί τη σύνδεση στο Internet. Η σύγχρονη τεχνολογία WiFi δεν είναι τόσο παλιά, όσο πιστεύουμε. Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε το 1997 με τον πρώτο ορισμό προτύπου WiFi από το Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Τα επόμενα 25 χρόνια από τότε μέχρι και σήμερα, η τεχνολογία WiFi αναπτύχθηκε αρκετά.

Τι είναι το WiFi 6 και το WiFi 7;

Οι ονομασίες που δίνονταν αρχικά στα πρότυπα WiFi δεν ήταν αρκετά προσδιοριστικές και μερικές φορές ήταν και αρκετά περίπλοκες για τους τελικούς χρήστες. Γι’ αυτό τον λόγο, τα τελευταία χρόνια, έχουν δοθεί πλέον συγκεκριμένες ονομασίες στα πρότυπα. Το WiFi 6 είναι σε κάποιο βαθμό το πραγματικό όνομα του προτύπου IEEE 802.11ax. Το WiFi 7 είναι ένα άλλο όνομα για το IEEE 802.11be. Αν και αυτό είναι το νεότερο και πιο προηγμένο πρότυπο, δεν υποστηρίζεται ακόμη από πολλές τερματικές συσκευές. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη μετατροπή του προτύπου στο άμεσο μέλλον. Ειδικά, δεδομένου ότι οι θεωρητικά δυνατοί ρυθμοί μετάδοσης, επιτυγχάνονται σπάνια στην πράξη.

Είναι τα πρότυπα WiFi συμβατά μεταξύ τους;

Γενικά, δίνεται αρκετή προσοχή στην συμβατότητα των νέων προτύπων WiFi με τα παλαιότερα πρότυπα. Οι τεχνικοί, θα πρέπει να λύνουν προβλήματα συμβατότητας που εμποδίζουν τις συνδέσεις. Η αναβάθμιση των προτύπων WiFi, σίγουρα αξίζει, για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα μπορεί θεωρητικά να προκύψουν με παλαιότερες συσκευές. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κοιτάζοντας την τεκμηρίωση. Ωστόσο, οι τερματικές συσκευές με πιστοποίηση WiFi είναι εύκολα συμβατές μεταξύ τους στις περισσότερες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο πρότυπο WiFi 7 είναι συμβατό με όλα τα παλαιότερα πρότυπα, όπως τα WiFi 4, 5, 6 και 6e.

Πόσο ασφαλές είναι το WiFi;

Για να απαντηθεί η συγκεκριμένη ερώτηση, θα πρέπει αρχικά να διευκρινιστεί αν χρησιμοποιείται ιδιωτικό ή δημόσιο ασύρματο δίκτυο LAN. Γενικότερα οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τα ελεύθερα προσβάσιμα δίκτυα. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την ασφάλεια του δικτύου, ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για μη κρυπτογραφημένα ασύρματα δίκτυα LAN. Σε αυτά τα δίκτυα, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται πολύ ευαίσθητες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα οι εφαρμογές των τραπεζών.

Στα ιδιωτικά δίκτυα LAN, οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια του δικτύου τους και συναντούν τους όρους WEP, WPA, WPA2 και WPA3. Το WEP (Wired Equivalent Privacy), η παλαιότερη μέθοδος, θεωρείται ανασφαλής και δεν είναι πλέον ενημερωμένη. Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη έκδοση του WPA (Wi-Fi Protected Access).

Οι εκδόσεις WPA2 και WPA3, είναι οι πιο πρόσφατες και εξακολουθούν να αποτελούν ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης για οικιακά ασύρματα δίκτυα LAN. Το WPA3 αποτελεί το πιο ασφαλές και καθιστά πιο εύκολη την ρύθμιση ενός ασύρματου δικτύου LAN. Ωστόσο, είναι ακόμη δύσκολο το WPA3 να υποστηρίξει κάθε τερματική συσκευή. Γι’ αυτό το λόγο, το WPA2 παραμένει επίσης μια εξαιρετική επιλογή για ασφαλές WiFi. Και στις δύο παραλλαγές, ωστόσο, η ασφάλεια ξεκινά με την επιλογή ενός επαρκώς ασφαλούς κωδικού πρόσβασης!

Σε τι οφείλεται μία κακή σύνδεση στο δίκτυο WiFi;

Οι συνδέσεις WiFi σε ιδιωτικά νοικοκυριά έχουν μεγάλο αριθμό φυσικών εχθρών: τοίχους και οροφές, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμη, έπιπλα και φυτά σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να είναι υπαίτια για μία κακή σύνδεση στο δίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ένα σπίτι πρέπει να είναι άδειο για να υπάρχει καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η καλή τοποθεσία του router μπορεί να βελτιώσει πολύ την κατάσταση. Δεν θα πρέπει να το τοποθετείτε σε ντουλάπια αλλά αντιθέτως σε όσο πιο κεντρικό σημείο γίνεται μέσα στο σπίτι. Αν αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό, ή αν πρόκειται για πολύ μεγάλους χώρους, υπάρχουν συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της εμβέλειας WiFi.

devolo-wifi-1.jpg

Πως μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου WiFi;

Σε πολλά νοικοκυριά, υπάρχουν πολλά ελλείματα στην απόδοση WiFi, επειδή το router φτάνει στα όριά του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα ξεκινά από τον πάροχο, από τον οποίο φτάνει το δίκτυο στο διαμέρισμα ή στο σπίτι, το οποίο συχνά απέχει πολύ από τα σημεία όπου χρειάζεται. Τα καλά νέα είναι πως η ποιότητα του WiFi μπορεί επίσης να βελτιωθεί και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς περίπλοκα ή και δαπανηρά δομικά μέτρα.

Τα WiFi repeaters λαμβάνουν το υπάρχον σήμα από το router και το επεκτείνουν. Αυτό προσφέρει καλύτερη κάλυψη. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός ο τύπος επέκτασης είναι επίσης επιρρεπής σε προβλήματα. Όσο αυξάνεται η απόσταση από το router, το σήμα WiFi που λαμβάνει το repeater γίνεται όλο και πιο αδύναμο. Οι χρήστες που εξαρτώνται από τη σύνδεση πολλών repeaters σε σειρά θα πρέπει να καταφεύγουν στις λεγόμενες λύσεις Powerline. Αυτές οι λύσεις αποτελούνται από εύχρηστους προσαρμογείς που απλώς συνδέονται σε μια πρίζα. Έτσι, οι προσαρμογείς χρησιμοποιούν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος για τη μετάδοση δεδομένων. Επομένως, η σύνδεση Powerline δεν επιβραδύνεται από τοίχους ή οροφές και είναι επίσης κατάλληλη για τη γεφύρωση μεγάλων αποστάσεων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ιδιαίτερα πρακτική, καθώς ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο Powerline, η online σύνδεση είναι διαθέσιμη στο σημείου προορισμού τόσο μέσω καλωδίου LAN, όσο και μέσω WiFi.

Τι είναι το Mesh WiFi;

Το Mesh WiFi θεωρείται από τα έξυπνα οικιακά δίκτυα στα οποία πολλά σημεία ασύρματης πρόσβασης λειτουργούν μέσω στενών διασυνδέσεων. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό; Για παράδειγμα, συνδέοντας πάντα φορητές τερματικές συσκευές σε κάθε σημείο πρόσβασης το ίδιο το δίκτυο Mesh διαχειρίζεται τον έλεγχο αυτής της σύνδεσης. Στις παραδοσιακές ρυθμίσεις WiFi, ωστόσο, οι τερματικές συσκευές μπορεί να "κολλήσουν" σε μια υπάρχουσα σύνδεση hotspot, ακόμη και αν και υπάρχει καλύτερη σύνδεση κοντά. Αυτό γίνεται εμφανές, για παράδειγμα, κάθε φορά που μετακινείστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Ο κεντρικός έλεγχος μετάδοσης δεδομένων σε συστήματα Mesh επιτρέπει και άλλα έξυπνα πρόσθετα, π.χ. "band steering" για αυτόματη επιλογή των ζωνών συχνοτήτων ή "airtime fairness". Η μετατροπή σε Mesh WiFi μπορεί να αξίζει τον κόπο, ειδικά σε μεγαλύτερα νοικοκυριά με πολλές τερματικές συσκευές. Ωστόσο, το devolo Magic συνδυάζει και τα δύο: Mesh υψηλής απόδοσης WiFi με την τελευταία τεχνολογία Powerline!

Ισχυρό WiFi από τους ειδικούς της devolo!

Η devolo, μια γερμανική εταιρεία με έδρα το Άαχεν, αναπτύσσει ισχυρή τεχνολογία για έξυπνη δικτύωση για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι πελάτες λαμβάνουν από μία μόνο πηγή όλα όσα χρειάζονται για μια αξιόπιστη διαδικτυακή σύνδεση στους δικούς τους τέσσερις τοίχους. Η τρέχουσα σειρά προϊόντων Magic περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ευέλικτες λύσεις για εύκολη επέκταση του δικτύου.

Loading