up_icon
Kaspersky Security

Οι Προηγμένες Eπίμονες Απειλές (APTs) το 2022: Τι πρέπει να προσέξετε

11 Ιανουαρίου 2022 Techgear Team

Οι Προηγμένες Eπίμονες Απειλές (APTs) το 2022: Τι πρέπει να προσέξετε

Οι ερευνητές της Kaspersky παρουσίασαν τις προβλέψεις τους γύρω από τις εξελιγμένες, επίμονες απειλές (APT), περιγράφοντας πώς θα μεταβληθεί το τοπίο των απειλών αυτών το 2022. Η πολιτικοποίηση στον κυβερνοχώρο διαρκώς αυξάνεται, ενώ η επιστροφή επιθέσεων χαμηλού επιπέδου, η εισροή νέων παραγόντων APT και η αύξηση των επιθέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ορισμένες από τις προβλέψεις που υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Οι παγκόσμιες αλλαγές το 2021 έχουν άμεση επίδραση στην ανάπτυξη εξελιγμένων επιθέσεων το τρέχον έτος. Βασιζόμενοι στις τάσεις που παρατήρησε η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky (GReAT) κατά τη διάρκεια του 2021, οι ερευνητές έχουν ετοιμάσει τις προβλέψεις τους για να ενισχύσουν την προετοιμασία της κοινότητας της πληροφορικής απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο ιδιωτικός τομέας ευνοεί την εισροή νέων παικτών APT

Πέρσι, η χρήση λογισμικού παρακολούθησης που αναπτύχθηκε από ιδιώτες προμηθευτές βρέθηκε στο επίκεντρο, με το Project Pegasus να έχει αντιστρέψει την αντίληψη της πιθανότητας πραγματικών zero-day επιθέσεων στο iOS. Είδαμε επίσης προγραμματιστές εξελιγμένων εργαλείων επιτήρησης να ενισχύουν τις ικανότητες αποφυγής εντοπισμού και αντι-ανάλυσης –όπως στην περίπτωση του FinSpy– και να τις χρησιμοποιούν in the wild – όπως συνέβη με το Slingshot framework.

Οι δυνατότητες του λογισμικού εμπορικής επιτήρησης – η πρόσβασή του σε εκτενείς ποσότητες προσωπικών δεδομένων και οι ευρύτεροι στόχοι – το καθιστούν επικερδή επιχείρηση για όσους το παρέχουν και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια εκείνων που διασπείρουν απειλές στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί της Kaspersky προβλέπουν ότι οι προμηθευτές λογισμικού αυτής της κατηγορίας θα επεκταθούν αποτελεσματικά στον κυβερνοχώρο, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε νέους εξελιγμένους παράγοντες απειλών, μέχρι οι κυβερνήσεις να αρχίσουν να ρυθμίζουν τη χρήση του.

Άλλες προβλέψεις για στοχευμένες απειλές εντός του 2022 περιλαμβάνουν:

  • Φορητές συσκευές που εκτίθενται σε ευρείες, εξελιγμένες επιθέσεις. Οι φορητές συσκευές ήταν ανέκαθεν δελεαστικές για όσους πραγματοποιούν ψηφιακές επιθέσεις, με τα smartphone να ταξιδεύουν μαζί με τους κατόχους τους παντού, και κάθε πιθανός στόχος να λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης ενός τεράστιου όγκου πολύτιμων πληροφοριών. Το 2021 είδαμε περισσότερες παρά ποτέ in-the-wild zero-day επιθέσεις στο iOS. Σε αντίθεση με έναν υπολογιστή ή ένα Mac, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα πακέτο ασφαλείας, στο iOS τέτοια προϊόντα είτε περιορίζονται, είτε απλώς δεν υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί εξαιρετικές ευκαιρίες για τις APTs.
  • Περισσότερες επιθέσεις εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ερευνητές της Kaspersky έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη συχνότητα των περιπτώσεων στις οποίες εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονταν τις αδυναμίες στην ασφάλεια των προμηθευτών προκειμένου να θέσουν σε κίνδυνο τους πελάτες της εταιρείας. Επιθέσεις αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρες και επιφέρουν κέρδη μεγάλης αξίας στους επιτιθέμενους, καθώς παρέχουν πρόσβαση σε έναν σημαντικό αριθμό ενδεχόμενων μελλοντικών στόχων. Για τον λόγο αυτό, οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να έχουν ανοδική τάση μέσα στο 2022.
  • Συνέχιση της εκμετάλλευσης της τηλεργασίας. Χάρη στην τηλεργασία, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπολογιστές χωρίς λογισμικά προστασίας και χωρίς τις απαραίτητες αναβαθμίσεις στο σπίτι των εργαζομένων, ως μέσο διείσδυσης στα εταιρικά δίκτυα. Η κοινωνική μηχανική με στόχο την κλοπή διαπιστευτηρίων και οι brute-force επιθέσεις σε εταιρικές υπηρεσίες για την απόκτηση πρόσβασης σε μη επαρκώς προστατευμένους servers θα εξακολουθήσουν να υφίστανται.
  • Αύξηση των εισβολών APT στην περιοχή ΜΕΤΑ (Μέση Ανατολή, Τουρκία και Αφρική), ιδιαίτερα στην Αφρική. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή εντείνονται, γεγονός που σημαίνει ότι η κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο αυξάνεται. Επιπλέον, νέες άμυνες στην περιοχή αναβαθμίζονται συνεχώς με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εξελιγμένες. Συνολικά, οι εν λόγω τάσεις υποδηλώνουν ότι οι κύριες επιθέσεις APT στην περιοχή ΜΕΤΑ θα στοχεύουν την Αφρική.
  • Έκρηξη επιθέσεων κατά της ασφάλειας του cloud και των υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Πολλές επιχειρήσεις ενσωματώνουν αρχιτεκτονικές λογισμικού και υπολογιστικού cloud, που βασίζονται σε μικροϋπηρεσίες και λειτουργούν σε υποδομές τρίτων, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς σε παραβιάσεις. Αυτό καθιστά όλο και περισσότερες εταιρείες πρωταρχικούς στόχους για εξελιγμένες επιθέσεις εντός του 2022.
  • Η επιστροφή των επιθέσεων χαμηλού επιπέδου: τα bootkit είναι και πάλι ανάμεσα στις τάσεις. Λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας του Secure Boot μεταξύ των χρηστών επιτραπέζιων υπολογιστών, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εξωθούνται στην αναζήτηση προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπάθειας ή νέων τρωτών σημείων στον μηχανισμό προστασίας προκειμένου να παρακάμψουν το σύστημα ασφαλείας του. Έτσι, φέτος, αναμένεται αύξηση του αριθμού των bootkit.
  • Τα κράτη καθιστούν σαφείς τις αποδεκτές πρακτικές τους σχετικά με την επίθεση στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για τις κυβερνήσεις, που συνοψίζεται στα εξής: καταγγελία των κυβερνοεπιθέσεων και απάντηση με κυβερνοεπιθέσεις που προέρχονται από την ίδια την κυβέρνηση. Εντός του έτους, κάποια κράτη αναμένεται να δημοσιεύσουν σχετική με τα αδικήματα στον κυβερνοχώρο διάταξη, διακρίνοντας τους αποδεκτούς τύπους φορέων επιθέσεων.

Όπως σχολιάζει ο Ivan Kwiatkowski, senior security researcher στην Kaspersky,

Υπάρχουν δεκάδες εξελίξεις που διαδραματίζονται κάθε μέρα μεταβάλλοντας τον κόσμο του κυβερνοχώρου. Ο εντοπισμός τους καθώς και η πρόληψη ενάντια σε αυτές είναι δύσκολη. Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια, με γνώμονα τις γνώσεις των ειδικών μας, είμαστε σε θέση να προβλέψουμε πολλές μελλοντικές τάσεις στον κόσμο της κυβερνοασφάλειας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις APTs, να αξιολογούμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι στοχευμένες εκστρατείες και να κοινοποιούμε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε στην ευρύτερη κοινότητα. Με την κοινοποίηση αυτών των προβλέψεων, ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους χρήστες να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προετοιμασμένοι για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Οι παραπάνω προβλέψεις αποτελούν μέρος του Kaspersky Security Bulletin (KSB) – μια ετήσια σειρά προβλέψεων και αναλυτικών άρθρων αναφερόμενων σε βασικές αλλαγές στον κόσμο της κυβερνοασφάλειας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερα αποσπάσματα του KSB.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr

Techgear Team
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΣΧΟΛΙΑ
read more

Kaspersky: Οι προβλέψεις για τις κυβερνοαπειλές το 2024

24 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Οι ειδικοί της Παγκόσμιας Ομάδας Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky (GReAT) παρουσιάζουν τις προβλέψεις τους για το 2024 στο Kaspersky Security Bulletin, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των απειλών τύπου APT ...

Διαδικτυακές αγορές: Οι κορυφαίες κυβερνοαπειλές ενόψει Black Friday

21 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Με την Black Friday να πλησιάζει, η Kaspersky δημοσίευσε μια νέα έκθεση που αποκαλύπτει τις τελευταίες ψηφιακές απειλές που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν περισσότερες από 13 ...

Απόλυτη αποτελεσματικότητα κατά του ransomware επέδειξαν τα προϊόντα της Kaspersky σε τακτική εξέταση AV-TEST

17 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Το 2022, οι λύσεις της Kaspersky ανίχνευσαν πάνω από 74,2 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων ransomware, δηλαδή 20% περισσότερες από ό,τι το 2021. Παρόλο που οι υπηρεσίες επιβολής νόμου παγκοσμίως κατάφεραν να ...

Αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων με στόχο gamers το 2023

10 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky, οι χρήστες βιντεοπαιχνιδιών, που σήμερα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο των ψηφιακών επιθέσεων. Από ...

Προσοχή: Περισσότερες από 340.000 επιθέσεις με νέο κακόβουλο WhatsApp mod

08 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Οι ερευνητές της Kaspersky αποκάλυψαν πρόσφατα ένα νέο κακόβουλο WhatsApp spy mod, το οποίο τώρα πολλαπλασιάζεται σε ένα άλλο δημοφιλές μέσο, το Telegram. Ενώ η τροποποίησή του εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο ...

Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Προσοχή στα κακόβουλα emails και ιστοσελίδες

03 Νοεμβρίου 2023 Techgear Team

Η Kaspersky εντόπισε μια εκστρατεία απάτης που εκμεταλλεύεται τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να επωφεληθούν από την προθυμία των ανθρώπων να βοηθήσουν όσους επηρεάζονται, εξαπατώντας τα ...

Ψηφιακές επιθέσεις μέσω νόμιμου λογισμικού από την ομάδα Lazarus

31 Οκτωβρίου 2023 Techgear Team

Η Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky (GReAT) αποκάλυψε μια νέα σειρά επιθέσεων της διαβόητης ομάδας Lazarus, οι οποίες στόχευαν οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο Security ...

StripedFly: Μια νέα απειλή με προηγμένο κώδικα και δυνατότητες παρακολούθησης

27 Οκτωβρίου 2023 Techgear Team

Οι ειδικοί της Kaspersky έφεραν στην επιφάνεια ένα άγνωστο αλλά εξαιρετικά εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό, το StripedFly, το οποίο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του με πάνω από ένα εκατομμύριο ...

Παγκόσμια εκστρατεία malware στοχεύει οργανισμούς και στην Ελλάδα

24 Οκτωβρίου 2023 Techgear Team

Η τελευταία έκθεση της Kaspersky αποκάλυψε ότι μια συνεχιζόμενη κακόβουλη εκστρατεία «πολλαπλών κακόβουλων προγραμμάτων» έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 επιθέσεις που στοχεύουν κυρίως παγκόσμιους ...

ChatGPT: Οι σημαντικότερες απειλές για το απόρρητο των επιχειρήσεων

17 Οκτωβρίου 2023 Techgear Team

Tα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM - Large Language Model) όπως το ChatGPT. Έρευνα της Kaspersky στη Ρωσία αποκάλυψε ότι το 11% των ερωτηθέντων έχει ...

Loader
please wait
techgear_icon