up_icon
PayPal

Ποια είναι η θέση των ελληνικών ΜμΕ στην ψηφιακή Ευρώπη

20 Μαρτίου 2019 Yannis Elpidis

Ποια είναι η θέση των ελληνικών ΜμΕ στην ψηφιακή Ευρώπη
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το 99% του συνόλου των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας τα 2/3 των θέσεων εργασίας και αποτελώντας κινητήρια δύναμη για την οικονομία της περιοχής αυτής.
  • Το 25% των ΜμΕ από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ασχολείται με το διασυνοριακό εμπόριο, ενώ το 84% εξ αυτών κάνει χρήση της PayPal.
  • Όσες ελληνικές εταιρείες πωλούν τα προϊόντα τους online με την PayPal αναπτύσσονται με επτά φορές ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με εκείνες που διεξάγουν τις δραστηριότητές τους offline – επιπλέον, πάνω από το 1/3 (36,3%) των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Λευκή Βίβλος ‘Η Ανάπτυξη των Μικρών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη’ (“Small Business Growth in Europe”) περιλαμβάνει ανάλυση του δείγματος συνόλου δεδομένων αποτελούμενου από 157.636 μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την PayPal, προκειμένου να δέχονται ψηφιακές πληρωμές ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι όπου και να εδρεύει μια επιχείρηση, αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, χάρη στην ψηφιακή οικονομία, τις ευκαιρίες εξαγωγών και τις online λύσεις πληρωμών. Τα στοιχεία της Λευκής Βίβλου δείχνουν ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ε.Ε. που κάνουν χρήση PayPal και εδρεύουν σε αστικά κέντρα αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα παρόμοιους ρυθμούς (14%) σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές της επαρχίας (12%). Άραγε οι επιχειρηματίες αξιοποιούν ανάλογα τις διαθέσιμες ευκαιρίες εξέλιξης;

Στην Ελλάδα, μόλις το 11% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκμεταλλεύεται τα οφέλη των ευκαιριών που ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών – το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που κυμαίνεται στο 17%. Παράλληλα, το διασυνοριακό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% ετησίως, αγγίζοντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2020.

Μητρόπολη ή επαρχία – η επιχείρησή σας μπορεί να λειτουργήσει όπου και να βρίσκεται

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει περισσότερες ευκαιρίες επέκτασης στους επιχειρηματίες, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και διεθνώς. Και όσοι μάλιστα αποφασίζουν να τις εκμεταλλευτούν δεόντως, επιβραβεύονται αναλόγως. Η ανάλυση δείχνει ότι οι εξαγωγείς που κάνουν χρήση PayPal αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό (14,3%), σε σύγκριση με τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις (2%) στην Ευρώπη. Οι επιτυχείς δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομία – σύμφωνα με τις πηγές της Λευκής Βίβλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε. οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.
Εντούτοις, οι ευρωπαϊκές ΜμΕ απασχολούν τα δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι ευρωπαϊκές ΜμΕ ευθύνονται για τη δημιουργία περίπου του 85% των νέων θέσεων εργασίας.

Η παγκόσμια επέκταση αποτελεί επιθυμία και στόχο για κάθε επιχειρηματία, εφόσον διατίθεται να επωφεληθεί των διαθέσιμων online ευκαιριών και εργαλείων. Για παράδειγμα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται διαρκώς και βρίσκουν συνέχεια νέους τρόπους για να κάνουν τη διαφορά εκτός συνόρων. Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, άγγιξαν έναν συνολικό όγκο πληρωμών της τάξης του 36,3% εκτός Ε.Ε., ποσοστό που κατατάσσει τις ελληνικές ΜμΕ στην 6η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες της εν λόγω ανάλυσης – πάνω από τη Γαλλία (36,20%) ή τη Γερμανία (34,40%), εντούτοις έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, σε περίπτωση που προτίθενται να φτάσουν τις 3 κορυφαίες χώρες, όσον αφορά τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.: Ηνωμένο Βασίλειο (59%), Νορβηγία (57,1%) ή Τσεχική Δημοκρατία (53%).

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν ανέκαθεν την καρδιά και τον μοχλό ανάπτυξης και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ΜμΕ συνθέτουν την ίδια τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης εντός της Ε.Ε., συνεισφέρουν στο 57% της προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. συνολικά και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υψηλότερη συχνότητα ίδρυσης ΜμΕ, βιώνουν και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 64% της προστιθέμενης αξίας και του 85% της απασχόλησης στην εμπορική μη χρηματοοικονομική οικονομία της Ελλάδας. Ωστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν συστηματικά να αδικούνται από το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα. Στην PayPal αναγνωρίζουμε εξ αρχής τη σημασία και την αξία τους και ως εκ τούτου επενδύουμε στη διαρκή εξέλιξη νέων εργαλείων και πλεονεκτημάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Χάρη στην εισαγωγή νέων εργαλείων και καίριων λειτουργικών χαρακτηριστικών, κατορθώσαμε έτσι να εξυπηρετούμε πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίως

Marcin Glogowski, General Manager της PayPal για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι μικροεπιχειρήσεις ωθούν την μακροοικονομία

Το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα σε ΜμΕ όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση σε πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια πελάτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο εντός της Ε.Ε. αναπτύσσονται με την διπλάσια τουλάχιστον ταχύτητα σε σχέση με εκείνες που περιορίζονται σε πωλήσεις αποκλειστικά και μόνο στην εγχώρια αγορά.

Σε μια εποχή ταχείας διασύνδεσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολλαπλές - εύκολα προσβάσιμες και άμεσα διαθέσιμες - ευκαιρίες, καθώς τα εργαλεία τεχνολογικής φύσης τις βοηθούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες παγκοσμίως.

Η αξιοποίησή τους είναι καίριας σημασίας για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αδιάκοπου αγώνα για νέες πωλήσεις. Μία μεσαία ελληνική εταιρεία αντίστοιχου μεγέθους διενεργεί πωλήσεις μέσω PayPal σε 17 αγορές του εξωτερικού, πράγματι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αναφορικά με τις χώρες της έρευνας – περισσότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο (13 αγορές) ή τη Γερμανία (11 αγορές)

Marcin Glogowski

Οι εταιρείες που κάνουν χρήση PayPal είναι πιο δραστήριες στο εξωτερικό από τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. που πραγματοποίησαν εξαγωγές με PayPal απέστειλαν περίπου τις μισές (41,4%) των διεθνών πωλήσεων σε κράτη εκτός Ε.Ε., ενώ το 58% των εξαγωγών τους καταλήγει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αντιθέτως, μόλις το 28% των παραδοσιακών εξαγωγέων από ΜμΕ στην Ε.Ε. εμπορεύονται σε μια ή παραπάνω χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στην περίπτωση των επιχειρήσεων της PayPal που συναλλάσσονται με χώρες εκτός Ε.Ε., σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (15% και -10% αντίστοιχα). Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, στην Ελλάδα το 63,7% των εξαγωγών από ΜμΕ αφορά την Ε.Ε., ενώ το 36,3% των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Yannis Elpidis

Είμαι ένας λάτρης της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Γνώρισα τον πρώτο μου υπολογιστή στα μέσα της δεκαετίας του '80 και ήταν "love at first sight" που λένε και στο χωριό μου. Θα με βρείτε καθημερινά στη "Darkpony Digital".

Αγαπημένο μότο:
 "There are 10 kinds of people, those who understand binary and those who don't."

ΣΧΟΛΙΑ
read more

Netflix, PayPal, TikTok κ.ά. αποσύρουν τις υπηρεσίες τους από τη Ρωσία

07 Μαρτίου 2022 Christos Elpidis

Με κάθε ειλικρίνεια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι κινητοποιήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για τον ψηφιακό αποκλεισμό της Ρωσίας θα καταφέρουν να την πείσουν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. ...

Online Shopping: Πως να αποφύγετε να πέσετε θύμα απάτης κατά την εορταστική περίοδο

07 Δεκεμβρίου 2021 Techgear Team

Καθώς τα πρώτα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ακούγονται ήδη στα καταστήματα, υπό το δέλεαρ ελκυστικών προσφορών, οι καταναλωτές δεν νιώθουν την ανάγκη να ακούσουν από τα ηχεία για άλλη μια φορά το “Last ...

Έρευνα: Οι Έλληνες στρέφονται ολοένα και πιο συστηματικά στα ψηφιακά κανάλια αγορών

23 Νοεμβρίου 2021 Techgear Team

Η PayPal διεξήγαγε μία έρευνα σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με σκοπό να κατανοήσει πόσο έχουν διαφοροποιηθεί οι συνήθειες στη διαδικασία αγοράς τροφίμων και έτοιμου φαγητού. Τα ...

PayPal: Διαψεύδει τις φήμες για την εξαγορά του Pinterest

25 Οκτωβρίου 2021 Antonia Gouvedari

Ύστερα από τις φημολογίες ότι η PayPal ενδέχεται να εξαγοράσει την Pinterest, η εταιρεία έσπευσε να αποκαταστήσει τις φήμες, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας αυτή τη στιγμή. Η ...

PayPal: Φήμες ότι θα εξαγοράσει το Pinterest με $45 δισ.!

21 Οκτωβρίου 2021 Antonia Gouvedari

Η PayPal και η Pinterest βρίσκονται προ των πυλών για μια συμφωνία, όπου η πρώτη θα εξαγοράσει τη δεύτερη για 45 δισεκατομμύρια ή για $70 ανά μετοχή, όπως αναφέρει το CNBC. Οι πληροφορίες που μετέδωσε το CNBC ...

PayPal: Νέα εφαρμογή με πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών

22 Σεπτεμβρίου 2021 Techgear Team

Η PayPal ανακοίνωσε τη νέα εφαρμογή PayPal με προσωποποιημένες λειτουργίες, προσφέροντας στους πελάτες την καλύτερη ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση όσων ηλεκτρονικών πληρωμών καλούνται να διεκπεραιώνουν σε ...

PayPal: Εξαγοράζει την Paidy για υπηρεσία buy-now-pay-later

08 Σεπτεμβρίου 2021 Antonia Gouvedari

Η PayPal συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, καθώς εξαγόρασε την ιαπωνική εταιρεία Paidy έναντι 300 δισεκατομμυρίων γιεν, προκειμένου να ενισχύσει τις buy-now-pay-later (BNPL) υπηρεσίες της. Η Paidy...

PayPal: Δυνατότητα πληρωμής με QR Code για touch-free αγοραπωλησίες

19 Μαΐου 2020 Techgear Team

Η PayPal παρουσίασε σήμερα την δυνατότητα χρήσης QR Codes για την αγορά και πώληση αγαθών σε 28 αγορές ανά τον κόσμο. Από τις λαϊκές αγορές έως την πώληση προϊόντων από δεύτερο χέρι – το λανσάρισμα της ...

Το Xoom της PayPal διαθέσιμο και στην Ελλάδα

18 Νοεμβρίου 2019 Techgear Team

Τον Ιούλιο 2019, η PayPal λάνσαρε την διεθνή υπηρεσία αποστολής εμβασμάτων Xoom σε πάνω από 30 ευρωπαϊκές αγορές. Τώρα όλες οι σχετικές λειτουργίες είναι πλήρως διαθέσιμες και στους χρήστες που διαμένουν στην ...

PayPal: Αποχωρεί από το κρυπτονόμισμα Libra της Facebook

05 Οκτωβρίου 2019 Christos Elpidis

Τον περασμένο Ιούνιο η Facebook ανακοίνωσε τα σχέδια της για τη δημιουργία του δικού της κρυπτονομίσματος με ονομασία Libra, τον έλεγχο του οποίου θα έχει η Libra Association, ένας μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ...

Loader
techgear_icon