Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του οικιακού σας δικτύου Powerline


Η ασύρματη επικοινωνία στηρίζεται στην μετάδοση ραδιοκυμάτων μέσω του αέρα. Σε αντίθεση, η επικοινωνία μέσω powerline χρησιμοποιεί διαφορετικό μέσο – τους ηλεκτρικούς αγωγούς – για να στέλνει δεδομένα. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι powerline adapters παρέχουν πιο σταθερή σύνδεση σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να μειώνεται οι ισχύς τους λόγω φυσικών εμποδίων και παρεμβαλλόμενων σημάτων. Το Powerline διευρύνει και συμπληρώνει το οικιακό σας δίκτυο, φτάνοντας στα σημεία που το Wi-Fi είναι αδύνατο να καλύψει.

Όπως τα ασύρματα δίκτυα, η powerline επικοινωνία διαθέτει το δικό της πρότυπο, που ονομάζεται HomePlug, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την HomePlug Powerline Alliance. Οι powerline adapters της TP-Link βασίζονται στα πρότυπα HomePlug AV και HomePlugAV2 για να παρέχουν μετάδοση δεδομένων σε υψηλότερους ρυθμούς και ασφαλή κρυπτογράφηση αυτών.

Κανονικά, ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης του σήματος είναι ο φυσικός ρυθμός που παρέχεται από τις προδιαγραφές του HomePlugAV/AV2. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι αυτός ο ιδανικός ρυθμός δεν αντιπροσωπεύει πάντα αυτόν που θα βλέπετε και στις συσκευές σας. Αυτή η ασυμφωνία μπορεί να δημιουργηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η γραμμή ρεύματος, η ποιότητα των καλωδίων και η παρεμβολή άλλων συσκευών. Τα καλά νέα είναι, ότι με μερικές επιδιορθώσεις, μπορείτε πολύ εύκολα να βελτιώσετε την απόδοση του powerline δικτύου σας.

Εάν ο ρυθμός powerline είναι χαμηλός, προσπαθήστε με τα παρακάτω βήματα να βελτιώσετε την ποιότητα της υπηρεσίας.

tp-link-powerline-2.jpg

Αποφύγετε τις παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές

Οι συσκευές που φορτίζονται δημιουργούν ηχητικά κύματα προς το κύκλωμα του powerline, τα οποία μπορεί να παρεμβαίνουν στην επικοινωνία του powerline, ειδικά για τους adapters που είναι πιο μακριά. Αν ο powerline adapter σας λειτουργεί δίπλα σε κάποιο τροφοδοτικό ρεύματος, θα είναι πιο δύσκολο να λάβετε δεδομένα. Αν έχετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα, όπως πιστολάκια μαλλιών, ηλεκτρικές σκούπες ή ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, μπορεί να δημιουργηθούν παρόμοια προβλήματα.

Για να το αποφύγετε αυτό, επανατοποθετήστε τους powerline adapters σας μακριά από τέτοιες συσκευές ή συνδέστε αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές σε έναν surge protector (πρίζα ασφαλείας).

Συνδέστε τους powerline adapters απευθείας στις πρίζες του τοίχου

Η TP-Link προτείνει να συνδέσετε τους powerline adapters σας κατευθείαν στις πρίζες στον τοίχο, αντί να τους συνδέσετε σε surge protectors ή power strips (πολύπριζο). Οι powerline adapters ξεχωρίζουν τα σήματα δεδομένων από τα τρέχοντα σήματα, ενώ μπορούν να μεταδίδουν την ίδια στιγμή μέσα στο κύκλωμα. Ωστόσο, οι surge protectors αναγνωρίζουν ως ήχο τα σήματα δεδομένων σε υψηλότερες συχνότητες και προσπαθούν να τα «καθαρίσουν». Αυτό δεν είναι κάτι επιθυμητό για την για την powerline δικτύωση.

tl-pa4022p-kit-eu-30-03-large-1528419754979p.jpg

Ελέγξτε τη συμβατότητα PLC με τις ασφάλειες στον πίνακα

Οι ασφάλειες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν αυτόματα το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εάν διαπιστώσει κάποιο λάθος, διακόπτει και σταματάει την τρέχουσα ροή. Δυστυχώς, η HomePlug Alliance έχει αναφέρει, ότι μερικές ασφάλειες δεν είναι συμβατές με τις HomePlug συσκευές. Γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγξετε την συμβατότητα.

Τοποθετήστε τους powerline adapters στην σωστή απόσταση

Ελέγξτε αν η απόσταση μεταξύ των adapters είναι πολύ μεγάλη. Στη θεωρία, η μεγαλύτερη απόσταση είναι τα 300 μέτρα. Ωστόσο, με τις παρεμβολές και την ποιότητα της γραμμής, θα είναι δύσκολο να φτάσει τα 300 μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη απόσταση της συσκευής και την οικιακή καλωδίωση σας, τοποθετήστε τους powerline adapters στην κατάλληλη απόσταση.

tp-link-powerline-3.jpg

Σταθεροποιήστε το οικιακό σας δίκτυο Powerline

Αν και οι περισσότεροι adapters HomePlug AV έχουν καλή συμβατότητα για να λειτουργούν μεταξύ τους, η μέγιστη ταχύτητα ολόκληρου του δικτύου powerline καθορίζεται από τον πιο αδύναμο κρίκο. Για παράδειγμα, αν έχετε δύο powerline adapters με διαφορετικές ταχύτητες – ας πούμε τον AV1000 και τον AV300 – η καλύτερη ταχύτητα δικτύου που θα πιάσει το δίκτυο σας θα είναι η πιο αργή, τα 300Mbps. Εγκαταστήστε και ταιριάξτε τους adapters, οι οποίοι έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες δυνατότητες για να δημιουργήσετε το βασικό δίκτυο powerline.

Loading