Προσωπικά μηνύματα και στις Facebook Pages


Μια νέα λειτουργία δοκιμάζει αυτή τη στιγμή η Facebook, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να επικοινωνούν με τις Facebook Pages όχι μόνο γράφοντας στον τοίχο τους, αλλά αποστέλλοντας και προσωπικά μηνύματα.

Η νέα λειτουργία "Private Messages for Pages" ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό ατού για τις εταιρείες που δεν επιθυμούν να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους απευθείας από το δημόσιο τοίχο τους, αλλά και τους πελάτες που απαιτούν κάποια ιδιωτικότητα.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των Facebook Pages θα είναι αυτοί που θα επιλέγουν αν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν ή όχι τη λειτουργία προσωπικών μηνυμάτων, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να αποστέλλουν τα μηνύματα τους είτε είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα είτε όχι.

Η νέα λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη στην Ασία και αναμένεται να επεκταθεί σύντομα και στον υπόλοιπο κόσμο...

[πηγή readwriteweb]
Loading