Προσχέδιο ΕΕ: Ανταλλακτικά για 5 χρόνια στα smartphones/tablets και διασφάλιση ζωής για την μπαταρία

Ακόμη ένα ενδιαφέρον προσχέδιο νόμου συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να διασφαλιστεί η μακροημέρευση των ηλεκτρονικών συσκευών που πωλούνται στην Ευρώπη. Η φιλοσοφία του βασίζεται στις επιταγές του Right to Repair, υπό την έννοια ότι οι κατασκευαστές θα υποχρεώνονται (μεταξύ άλλων) να προσφέρουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία κυκλοφορίας μιας συσκευής.

Σύμφωνα με την Financial Times, το νομοσχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 15 διαφορετικά εξαρτήματα και μπαταρίες που θα αντέχουν για τουλάχιστον 500 κύκλους φόρτισης χωρίς να μειώνεται η χωρητικότητα τους κάτω από το 83%. Επίσης, τα smartphones που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να φέρουν ταμπέλα ενεργειακής απόδοσης παρόμοια με αυτήν που βλέπουμε στις λευκές συσκευές (ψυγεία, φούρνους, πλυντήρια κλπ.) και να αναφέρουν εκτίμηση για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, όπως και για την ανθεκτικότητα σε πτώσεις.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η ΕΕ σκοπεύει να καλύψει τα tablets και τα smartphones καθιστώντας το hardware τους πιο εύκολο στην επισκευή και την ανακύκλωση, έτσι ώστε η συνολική ενεργειακή κατανάλωση για την παραγωγή και την χρήση τους να μειωθεί κατά 1/3.

Εξάλλου, το νομοσχέδιο φέρνει στο προσκήνιο και το λογισμικό των συσκευών, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να προσφέρουν υποστήριξη με ενημερώσεις ασφαλείας για τουλάχιστον 5 χρόνια και ενημερώσεις λογισμικού για 3 χρόνια.

[via]

Loading