Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο Chips Act για τον «πόλεμο» κατά των ΗΠΑ και της Κίνας

Μετά από μήνες διαβουλεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το περίφημο Chips Act, ένα νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τομέα των ημιαγωγών.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στα σκαριά εδώ και πάνω από ένα χρόνο, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις με την Κίνα να μπλοκάρει την εξαγωγή γαλλίου και γερμανίου (δύο μέταλλα ιδιαίτερα κρίσιμα για τη βιομηχανία των ημιαγωγών) φαίνεται ότι επιτάχυναν τη διαδικασία.

«Το Chips Act θα αποτελέσει εργαλείο που θα φέρει την Ευρώπη σε ηγετική θέση στον τομέα της Τεχνολογίας και της Βιομηχανίας», δήλωσε ο επίτροπος Thierry Bretton στο Twitter.

Οι δύο βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου Chips Act είναι οι εξής: να προσελκύσει επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τσιπ, και να αυξήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής εντός των συνόρων της ΕΕ για να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή.

Συνολικά το Chips Act προβλέπει την επένδυση €43 δισ. σε δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή chipsets από 10% σε 20% έως το 2030. Ορισμένα μέτρα περιλαμβάνουν την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός δικτύου εύρεσης ταλέντου για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη για τον συγκεκριμένο τομέα.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η εφαρμογή ενός μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εφοδιασμού. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να λαμβάνει έκτακτα μέτρα, όπως η ιεράρχηση της προμήθειας προϊόντων που πλήττονται ιδιαίτερα από έλλειψη ή η πραγματοποίηση κοινών αγορών για τα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης €3,3 δισ. για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τσιπ και υποστήριξαν διατάξεις για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους.

Απομένει πλέον η τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να περάσει οριστικά το νομοσχέδιο.

[Europa]

Loading