Τα videos του Vimeo υποστηρίζονται πλέον πλήρως από το LinkedIn

Με αργά, αλλά σταθερά βήματα, το LinkedIn προσπαθεί να γίνει κάτι παραπάνω από "κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίες", αφού σταδιακά προσθέτει νέα εργαλεία στην πλατφόρμα του. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη videos από την υπηρεσία Vimeo, υπό την έννοια ότι θα μπορεί κάποιος δημιουργός να μοιραστεί άμεσα ένα video από το Vimeo στο LinkedIn με ένα κλικ.

Επιπλέον, οι χρήστες του Vimeo θα μπορούν να δουν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το video τους από το LinkedIn για να καταλαβαίνουν εάν έχουν απήχηση στο κοινωνικό δίκτυο και ποιες αλληλεπιδράσεις έχουν γίνει από άλλους χρήστες. Φυσικά, τα uploads που προορίζονται για το LinkedIn έχουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία φιλοξενείας, διαμόρφωσης και αποκόμισης κερδών του Vimeo.

[Vimeo]

Loading