Τα κινητά πιθανώς προκαλούν καρκίνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) έπειτα από εκτενή έρευνα σχετικά με τον καρκίνο και την ακτινοβολία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κινητά και οι ασύρματες επικοινωνίες δεν είναι όσο ακίνδυνα πιστεύαμε.

Cellphone Cancer

Συγκεκριμένα, η χρήση των κινητών τηλεφώνων φαίνεται να συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση γλοιώματος ή ακουστικού νευρώματος. Για όσους δε γνωρίζουν, πρόκειται για δυο μορφές καρκίνου, με το γλοίωμα να είναι όγκος του εγκεφάλου και το ακουστικό νεύρωμα μια μορφή όγκου του ακουστικού νεύρου.

Το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, αλλά ούτε και απόλυτα, εντάσσοντας την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων στην κατηγορία 2Β, δηλαδή, “πιθανώς καρκινογενή για τον άνθρωπο”.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς. Αν πιστεύετε ότι είστε σε κίνδυνο, καλό θα είναι να ξεχάσετε τις μέρες που το κινητό αποτελούσε προέκταση του χεριού σας.

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS

Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radio frequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer (1), associated with wireless phone use.

Background

Over the last few years, there has been mounting concern about the possibility of adverse health effects resulting from exposure to radiofrequency electromagnetic fields, such as those emitted by wireless communication devices. The number of mobile phone subscriptions is estimated at 5 billion globally.

From May 24–31 2011, a Working Group of 31 scientists from 14 countries has been meeting at IARC in Lyon, France, to assess the potential carcinogenic hazards from exposure to radiofrequency electromagnetic fields. These assessments will be published as Volume 102 of the IARC Monographs, which will be the fifth volume in this series to focus on physical agents, after Volume 55 (Solar Radiation), Volume 75 and Volume 78 on ionizing radiation (X‐rays, gamma‐rays, neutrons, radio‐nuclides), and Volume 80 on non‐ionizing radiation (extremely low‐frequency electromagnetic fields).

The IARC Monograph Working Group discussed the possibility that these exposures might induce long‐term health effects, in particular an increased risk for cancer. This has relevance for public health, particularly for users of mobile phones, as the number of users is large and growing, particularly among young adults and children.

The IARC Monograph Working Group discussed and evaluated the available literature on the following exposure categories involving radiofrequency electromagnetic fields:

  • occupational exposures to radar and to microwaves;
  • environmental exposures associated with transmission of signals for radio, television and
    wireless telecommunication; and
  • personal exposures associated with the use of wireless telephones.

International experts shared the complex task of tackling the exposure data, the studies ofcancer in humans, the studies of cancer in experimental animals, and the mechanistic and other relevant data.

Results

The evidence was reviewed critically, and overall evaluated as being limited (2) among users of wireless telephones for glioma and acoustic neuroma, and inadequate (3)to draw conclusions for other types of cancers. The evidence from the occupational and environmental exposures mentioned above was similarly judged inadequate. The Working Group did not quantitate the risk; however, one study of past cell phone use (up to the year 2004), showed a 40% increased risk for gliomas in the highest category of heavy users (reported average: 30 minutes per day over a 10‐year period).

Conclusions

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), overall Chairman of the Working Group, indicated that “the evidence, while still accumulating, is strong enough to support a conclusion and the 2B classification. The conclusion means that there could be some risk, and therefore we need to keep a close watch for a link between cell phones and cancer risk.”

“Given the potential consequences for public health of this classification and findings,” said IARC Director Christopher Wild, “it is important that additional research be conducted into the long‐term, heavy use of mobile phones. Pending the availability of such information, it is important to take pragmatic measures to reduce exposure such as hands‐free devices or texting.”

The Working Group considered hundreds of scientific articles; the complete list will be published in the Monograph. It is noteworthy to mention that several recent in‐press scientific articles(4)resulting from the Interphone study were made available to the working group shortly before it was due to convene, reflecting their acceptance for publication at that time, and were included in the evaluation.

A concise report summarizing the main conclusions of the IARC Working Group and the
evaluations of the carcinogenic hazard from radiofrequency electromagnetic fields (including
the use of mobile telephones) will be published in The Lancet Oncology in its July 1 issue, and in a few days online.

(1) 237 913 new cases of brain cancers (all types combined) occurred around the world in 2008 (gliomas represent 2/3 of these). Source: Globocan 2008

(2) ‘Limited evidence of carcinogenicity’: A positive association has been observed between exposure to the agent and cancer for which a causal interpretation is considered by the Working Group to be credible, but chance, bias or confounding could not be ruled out with reasonable confidence.

(3) ‘Inadequate evidence of carcinogenicity’: The available studies are of insufficient quality, consistency or statistical power to permit a conclusion regarding the presence or absence of a causal association between exposure and cancer, or no data on cancer in humans are available.

(4) a. ‘Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case‐control study’ (the Interphone Study Group, in Cancer Epidemiology, in press)
b. ‘Estimation of RF energy absorbed in the brain from mobile phones in the Interphone study’ (Cardis et al., Occupational and Environmental Medicine, in press)
c. ‘Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones – results from five Interphone countries’ (Cardis et al., Occupational and Environmental Medicine, in press)
d. ‘Location of Gliomas in Relation to Mobile Telephone Use: A Case‐Case and Case‐Specular Analysis’ (American Journal of Epidemiology, May 24, 2011. [Epub ahead of print]

[πηγή Mashable]

This entry was posted in Health. Bookmark the permalink.