26 Συχνές Ερωτήσεις για το «e-λιανικό» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για e-shop με 100% επιδότηση)

Η Δράση «e-λιανικό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και αφορά την επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Μετά την έναρξη της δράσης «e-λιανικό» την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, αρκετές ερωτήσεις τέθηκαν από τους ενδιαφερομένους, σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκέντρωσε και μοιράζεται μαζί μας τις 26 συχνότερες ερωτήσεις (και απαντήσεις) για τη Δράση «e-λιανικό»:

1. Ερώτηση: Επιχείρηση, διαθέτει κύριο ΚΑΔ λιανεμπορίου, αλλά διαθέτει και άλλους ΚΑΔ, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το λιανεμπόριο. Ο ΚΑΔ που σχετίζεται με το λιανεμπόριο ήταν «κλειστός», αλλά ως επιχείρηση λειτουργούσε διότι βάσει των υπόλοιπων ΚΑΔ είχε την δυνατότητα να παραμείνει ανοιχτή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται επιλέξιμη για την υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου είναι είτε η ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή η Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, τότε η επιχείρηση είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλει.

2. Ερώτηση: Στην Πρόσκληση, αναφέρεται:
«Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019» και «Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης». Εάν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν τις 30/9/2019 και έχει προσθέσει επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 25/01/2021, τι είδους επιχείρηση είναι;

Απάντηση: Η επιχείρηση ανήκει στις Υφιστάμενες ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ.

3. Ερώτηση : Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ενώ η έδρα της επιχείρησης έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας, ταυτόχρονα το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου ΚΑΙ η λειτουργία του είχε ανασταλεί έστω μία μέρα από τις 18/03/2020; Μπορεί να επιδοτηθεί για το υποκατάστημα δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καλύπτει και τις ανάγκες της έδρας;

Απάντηση: Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Η επιλεξιμότητα του υποκαταστήματος θα ελεγχθεί από την Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

4. Ερώτηση: Εμπίπτει στην αναβάθμιση ή στην δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος εάν μια υφιστάμενη επιχείρηση:
α) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλει να δημιουργήσει καινούριο,
β) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα, και για ένα διάστημα δεν το λειτουργούσε καθόλου, και θέλει να δημιουργήσει καινούριο.
γ) επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ηλεκτρονικό κατάστημα που εξυπηρετούσε και τις δύο δραστηριότητες επιθυμεί των διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο.
δ) «συστεγαζόταν» (πωλούνταν τα προϊόντα της) σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν της άνηκε και θέλει να κάνει καινούριο δικό της;

Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιλέξιμη μόνο η αναβάθμισή του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός της περίπτωσης δ) όπου είναι επιλέξιμη η δημιουργία νέου.

Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται κατά το στάδιο της πιστοποίησης η ιστορικότητα του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος.

5. Ερώτηση: Η δαπάνη για την αμοιβή συμβούλου περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση: Όχι, δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες η αμοιβή συμβούλου της επιχείρησης.

6. Ερώτηση: Πώς ελέγχεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει ανασταλεί έστω και μια μέρα από τις 18/03/2020;

Απάντηση: Μέσω των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση του Covid-19. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης έχει συμπεριληφθεί στις ως άνω ΚΥΑ, με υποχρέωση αναστολής, θεωρείται ότι η λειτουργία της έχει ανασταλεί. Εξάλλου στο ΠΣΚΕ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των επιλέξιμων αυτών δραστηριοτήτων.

7. Ερώτηση: Επιχείρηση με έδρα στον νομό Αττικής και κύριο ΚΑΔ Μεταποίηση διαθέτει Υποκατάστημα, στον Νομό Θεσσαλονίκης με κύριο ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο. Θέλει να υποβάλει πρόταση στα πλαίσια της Δράσης e-ΛΙΑΝΙΚΟ. Σε ποια περιφέρεια υποβάλει;

Απάντηση: Υποβάλει στην Περιφέρεια στην οποία ασκείται η επιλέξιμη Δραστηριότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, υποβάλλει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στο πεδίο «1.3 Διεύθυνση Τόπου υλοποίησης της Επένδυσης» της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνουμε ότι ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης εξετάζεται συνολικά και για όλες τις δραστηριότητές της.

8. Ερώτηση: Επιχείρηση έχει επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία, η μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% του 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, για την κάλυψη της τυπικής προϋπόθεσης, καλύπτεται στο υποκατάστημα, αλλά όχι στο σύνολο της επιχείρησης. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Για τον έλεγχο της κάλυψης της τυπικής προϋπόθεσης που αφορά στον κύκλο εργασιών, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν το Φ2 του 4ου τριμήνου 2019 και 2020, δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο της επιχείρησης, δηλαδή εξετάζεται η μεταβολή στον Κύκλο Εργασιών από την συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης.

9. Ερώτηση: Σχετικά με τη Δράση «e-λιανικό», εξαιρούνται τα καταστήματα franchise. Στην περίπτωση μητρικής εταιρείας, μπορεί να γίνει η ένταξή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (αφού φυσικά πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια);

Απάντηση: Για τη Δράση «e-λιανικό» δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες franchisor.

10. Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται η ύπαρξη φυσικού χώρου/καταστήματος πώλησης λιανικής;

Απάντηση: Θα πρέπει στις φωτογραφίες που θα προσκομιστούν να αποτυπώνονται:

α) η προθήκη (βιτρίνα) του φυσικού καταστήματος (φωτογραφία από τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος)
β) ενδεικτικά είδη προς πώληση
γ) οι εσωτερικοί χώροι του καταστήματος (προθήκες προϊόντων, χώρος εξυπηρέτησης πελατών, χώρος ταμειακών συναλλαγών).


Δείτε τις υπόλοιπες 16 ερωτήσεις που αφορούν το «e-λιανικό» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για e-shop με 100% επιδότηση), στο blog της Darkpony.


Επιθυμείτε τη δημιουργία ενός e-shop με 100% επιδότηση;
Η Darkpony μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες σας για τη Δράση «e-λιανικό».

darkpony-logo.png
Η Darkpony 360° Digital Αgency παρέχει ολιστικές υπηρεσίες στον ψηφιακό χώρο και διαθέτει καταξιωμένο προσωπικό πολυετούς εμπειρίας στη διαχείριση προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ.  

Καλέστε στο +30 2313 008705 για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για τη Δράση «e-λιανικό» ή συμπληρώστε τη φόρμα εδώ.
Loading