Πόσο καλά γνωρίζεις το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας;

Ένα ερωτηματολόγιο ενημέρωσης για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας δημιουργήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) με στόχο να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους όταν επικοινωνούν μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η ταχυδρομική αγορά εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει συμβάλει σε αυτό εισάγοντας νέους τρόπους διαχείρισης και επίδοσης των διακινούμενων αντικειμένων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης, όπως είναι οι θυρίδες σε εμπορικούς χώρους. Στο ερωτηματολόγιο και το πληροφοριακό γράφημα που έχει αναρτήσει η ΑΔΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.adae.gr/i-adae/tomeis-drasis/tachydromeia/post/quiz/ περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία του απορρήτου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η ΑΔΑΕ είναι η αρμόδια Αρχή για την έκδοση κανονισμών οι οποίοι υποχρεώνουν τις εταιρίες να εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο, η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες ή τα ερωτήματα των πολιτών σχετικά με το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, μπορούν να υποβάλλονται είτε στην έδρα της ΑΔΑΕ είτε μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής www.adae.gr

Loading