Αξιολόγηση στο Δημόσιο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τον ρομποτικό αυτοματισμό ρίχνει στη «μάχη» της αποδοτικότητας και της διαφάνειας του Δημοσίου το υπουργείο Εσωτερικών, όπως αποκαλύπτει το CNN.gr. Ειδικότερα, την περασμένη Πέμπτη (21/3) τέθηκε σε λειτουργία μια ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση των προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε αυτή την πλατφόρμα οι αξιολογητές να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί, δηλαδή να τους εναρμονίσουν με τις αρχές της έξυπνης στοχοθέτησης S.M.A.R.T. Η πρώτη φάση της αξιολόγησης για το 2023 έφερε την υποβολή περισσότερων από 20.000 εντύπων αξιολόγησης, περιλαμβάνοντας συνολικά 114.000 στόχους.

Εντοπίζονται όσοι δεν ανταποκρίνονται στα βασικά κριτήρια

Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την ανάλυση και επεξεργασία των στόχων, εντοπίζοντας εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια S.M.A.R.T. και προτείνοντας βελτιώσεις για την ευθυγράμμισή τους με τα πρότυπα ποιότητας.

Εκτός από τον εντοπισμό των ατελειών, δημιουργήθηκαν και συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση των στόχων, παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο στους αξιολογητές για τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών.

Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους αξιολογητές να ανατροφοδοτήσουν και να βελτιώσουν τους στόχους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους για την καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθέτησης
. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική διαδικασία σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς για την περαιτέρω βελτίωση του καθορισμού των στόχων μέσω της επεξεργασίας τους από έμπειρους αναλυτές.

Σε επόμενη φάση, κάθε προϊστάμενος του δημοσίου θα μπορεί να συμβουλεύεται ένα «λεξικό στόχων» όταν κάνει στοχοθεσία για το τμήμα του. Θα έχει, δηλαδή, στη διάθεσή του ένα κατάλογο προτεινόμενων στόχων μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα, προσαρμοσμένο στις αρμοδιότητες του.

Μέσα από αυτόν τον κατάλογο, θα μπορεί να επιλέγει ή να προσαρμόζει τους προτεινόμενους στόχους σύμφωνα με τις ανάγκες του. Εκτός αυτού, το υπουργείο σχεδιάζει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να εισαγάγει και έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα υποστηρίζει τους προϊσταμένους κατά τη διαδικασία της στοχοθεσίας.

Προθεσμία στις 5 Απριλίου για την αξιολόγηση

Οι αξιολογητές έχουν προθεσμία μέχρι τις 5 Απριλίου να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για την επικύρωση των στόχων του 2023. Παρά την υποστήριξη που προσφέρουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρομποτικός αυτοματισμός, η τελική απόφαση για την επικύρωση των στόχων παραμένει στην αρμοδιότητα των αξιολογητών, επιβεβαιώνοντας την αυτονομία και την ευθύνη τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Expertise France, που είναι ένα ΝΠΔΔ του γαλλικού δημοσίου και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform).

Ενδυνάμωση και εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Η έμφαση που δίνεται στη χρήση τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρομποτικός αυτοματισμός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Οι προσπάθειες αυτές αντικατοπτρίζουν μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και την επίτευξη στόχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης στόχων, τα τελικά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, καταλήγοντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023 και στην στοχοθεσία του 2024.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιεύσει ένα Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας στην ιστοσελίδα της Απογραφής, παρέχοντας κατευθύνσεις και συμβουλές για τη διαδικασία στοχοθέτησης. Σε συνδυασμό με την παροχή ειδικευμένων διαδραστικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενισχύεται η κατανόηση και η εφαρμογή του νέου συστήματος στοχοθέτησης.

Τα προγράμματα αυτά, διοργανωμένα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προσφέρουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση, βοηθώντας τους αξιολογητές να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική στοχοθέτηση.

Loading