Αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες: Ξεκίνησε η συζήτηση για αξιοποίηση σε πανελλαδική κλίμακα

Οι αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες (parcel lockers) και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η ΕΕΤΤ έως τις 10 Μαρτίου 2023.

Οι θυρίδες θεωρείται ότι αποτελούν έναν εύχρηστο και ασφαλή τρόπο παραλαβής/αποστολής/επιστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, δεδομένου ότι τοποθετούνται συνήθως σε σημεία εύκολης πρόσβασης (π.χ. εμπορικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων). Οι παραλήπτες λαμβάνουν μέσω SMS ή e-mail ειδικό κωδικό πρόσβασης με τον οποίο ξεκλειδώνουν τη θυρίδα και παραλαμβάνουν τα αντικείμενα. Επίσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία και το χρονικό διάστημα παραλαβής.

Σύμφωνα με μελέτες της ΕΕΤΤ για την εγχώρια ταχυδρομική αγορά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές των κρατών μελών, η εγκατάσταση θυρίδων αναμένεται να ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Τα πλεονεκτήματα που εντοπίζουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών είναι κυρίως τα ακόλουθα:

Για τους χρήστες

 • Ευελιξία ως προς τον χρόνο παράδοσης/παραλαβής.

 • Πολλαπλές επιλογές ως προς το σημείο παράδοσης/παραλαβής.

 • Μείωση των εξ επαφής συναλλαγών.

Για τις εταιρείες ταχυμεταφορών

 • Καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών.

 • Αποτελεσματικότερος προγραμματισμός δρομολογίων και μείωση λειτουργικού κόστους.

 • Αποδοτικότερη διαχείριση σε περιόδους υψηλής ζήτησης (π.χ. περίοδοι εκπτώσεων).

Στόχος της ΕΕΤΤ, μέσω της διαβούλευσης, είναι να αναδειχθούν οι απόψεις χρηστών, εταιρειών και φορέων κυρίως σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Βελτιώσεις στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

 • Αποδοτική ανάπτυξη δικτύων. Σχεδιασμός δικτύων ανοιχτής πρόσβασης για όλους τους παρόχους.

 • Γεωγραφική διασπορά δικτύων, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό εμπορικό ενδιαφέρον ή χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

 • Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τη λειτουργία θυρίδων.

 • Οριζόντιες υποχρεώσεις για την εγκατάσταση θυρίδων σε δημόσιους χώρους. Αξιοποίηση θυρίδων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους δημόσιους φορείς.

Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο www.eett.gr

Loading