Χρήση laser ως αλεξικέραυνο για πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και καλύτερη απόδοση

Η χρήση αλεξικέραυνου για την ασφαλή «απορρόφηση» των κεραυνών δεν είναι σαφέστατα κάτι καινούργιο, καθώς οι άνθρωποι τοποθετούν αυτές τις «ταπεινές» μεταλλικές ράβδους σε υψηλά σημεία εδώ και αιώνες για να προστατευτούν. Παρόλα αυτά, ερευνητές από την Ευρώπη φαίνεται ότι έχουν βρει μια πιο αποδοτική μέθοδο.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν δοκιμές του συστήματος LLC (Laser Lightning Rod) κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων το καλοκαίρι του 2021 και παρατήρησαν πως μπορούν να προστατεύσουν πολύ περισσότερο χώρο σε σύγκριση με τα σημερινά αλεξικέραυνα.

Ένα τυπικό αλεξικέραυνο που τοποθετείται σε μια ταράτσα έχει συνήθως μήκος περίπου 10m και καλύπτει μια περιοχή ακτίνας περίπου 10m γύρω από αύτό. Γι’ αυτό σχεδόν κάθε οικοδομή διαθέτει το δικό της, ενώ για τα μεγάλα κτίρια ή περιοχές (π.χ. αεροδρόμια, φάρμες, αιολικά πάρκα κλπ.) απαιτείται η τοποθέτηση περισσότερων.

Το σύστημα LLC εκπέμπει ουσιαστικά μια δέσμη laser υψηλής ενέργειας με κατεύθυνση προς τα σύννεφα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και παρατηρήθηκε πως προκαλεί ιονισμό των μορίων αζώτου και οξυγόνου του αέρα για να δημιουργήσει ηλεκτρικά αγώγιμο πλάσμα. Το τελευταίο «προσελκύει» τον κεραυνό από απόσταση σχεδόν 60m, με αποτέλεσμα ένα τέτοιο σύστημα να προστατεύει μια επιφάνεια από 120m έως 180m.

Η χρήση laser ως αλεξικέραυνο υπήρχε ως ιδέα εδώ και αρκετό καιρό και φαινόταν πολλά υποσχόμενη σε εργαστηριακές συνθήκες, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε δοκιμή στον πραγματικό κόσμο. Στόχος, πλέον, των ερευνητών είναι να εξελίξουν το σύστημα LLC ούτως ώστε να καλύπτει τουλάχιστον 500m.

[via]

Loading