Καθολικό μπλοκάρισμα των autoplay videos που έχουν ήχο από τον Chrome 66 και έπειτα

Η Google ξεκίνησε το μπλοκάρισμα της αυτόματης αναπαραγωγής των videos με ήχο από ορισμένες ιστοσελίδες από την έκδοση Chrome 64, αλλά σήμερα ανακοίνωσε ότι θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά τα κριτήρια για να επιτρέπεται η λειτουργία και πρακτικά από την επόμενη έκδοση (Chrome 66) θα μπλοκάρονται όλα τα autoplay videos.

Όπως αποκαλύπτει η εταιρεία στο Chromium Blog, για να επιτραπεί η αυτόματη αναπαραγωγή του video θα πρέπει ο χρήστης να έχει πατήσει κλικ μέσα στην ιστοσελίδα, να έχει δείξει παλαιότερα ενδιαφέρον για τα videos από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να την έχει προσθέσει στη home screen του web browser.

Ο Chrome 66 θα είναι διαθέσιμος από τον επόμενο μήνα σε τελική έκδοση και συν τοις άλλοις θα εμφανίζει στον χρήστη ειδοποιήσεις για τυχόν κρασαρίσματα από third-party λογισμικό.

[via]

Loading