Τέλος το Google Τoolbar από τον Mozilla Firefox 5

Μετά τα Google Labs, η Google συνεχίζει το ξεκαθάρισμα, αποχαιρετώντας αυτή τη φορά το Toolbar της στο Firefox.

Στο εξής οι χρήστες του Firefox 5 (αλλά και νεότερων εκδόσεων) δε θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το Google Toolbar, το οποίο, όμως θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στο Firefox 4.

Όπως υποστηρίζει η Google, η παρουσία του Google Toolbar δεν είναι πια αναγκαία, δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης των browsers τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, πολλές από τις λειτουργίες που προσέφερε το εν λόγω Toolbar, παρέχονται πλέον από τον ίδιο τον browser.

Στη θέση του Google Toolbar, η Google προτείνει μια λίστα plugins με παρόμοιες λειτουργίες, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

[πηγή Google]

This entry was posted in Google, Internet, Mozilla. Bookmark the permalink.

One Response to Τέλος το Google Τoolbar από τον Mozilla Firefox 5

  1. Pingback: Τέλος και για το Google Buzz! | StinFora.com