Η Google θα χρεώνει τις μηχανές αναζήτησης που θέλουν να γίνουν default επιλογές στις συσκευές Android στην Ευρώπη

Η αντίδραση της Google στην απόφαση της ΕΕ για την επιβολή προστίμου ύψους €4.3 δισ. τον Ιούλιο του 2018 έρχεται μετά από έναν χρόνο. Η Google είχε κατηγορηθεί τότε ότι προωθεί παράνομα τον Chrome browser και τη δική της μηχανή αναζήτησης στο λειτουργικό σύστημα Android, γι' αυτό η εταιρεία αποφάσισε από τις αρχές του 2020 να εμφανίζει επιλογές για διαφορετική μηχανή αναζήτησης στο search box. Όχι με το αζημίωτο, όμως...

Οι δημιουργοί μηχανών αναζήτησης θα αναγκάζονται να πληρώνουν τη Google κάθε φορά που κάποιος χρήστης επιλέγει το δικό τους προϊόν για την εξυπηρέτηση αναγκών αναζήτησης και μάλιστα θα πραγματοποιηθεί κλειστή δημοπρασία για τις τρεις πρώτες επιλογές που θα εμφανίζονται στο σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μαζί με το Google Search.

Στις δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα, ο πάροχος μηχανής αναζήτησης θα δηλώσει εξαρχής το ποσό που προτίθεται να πληρώνει στη Google για κάθε φορά που κάποιος χρήστης της συγκεκριμένης χώρας επιλέγει τη δική τους μηχανή αναζήτησης. Για κάθε χώρα θα οριστεί ένα κατώφλι τιμής και οι τρεις κορυφαίοι πλειοδότες θα τοποθετούνται στη λίστα των μηχανών αναζήτησης για τη συγκεκριμένη χώρα.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποια θα είναι αυτή η κατώτατη τιμή και πρόθεση της Google είναι να παραμείνει μυστική. Μετά την ανάδειξη των τριών πλειοδοτών, η Google θα εμφανίζει τις τέσσερις επιλογές για μηχανή αναζήτησης στο search box με τυχαία σειρά κάθε φορά.

Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών από τις εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2019 και η ανάδειξη των πλειοδοτών θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019.

[via]

Loading