Η AI δημιουργεί ψηφιακούς διδύμους ασθενών για να προβλέψει την πορεία της υγείας τους

Ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που δημιουργεί ψηφιακούς διδύμους ασθενών μπορεί να προβλέψει την πορεία της υγείας μας στο μέλλον, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Το εργαλείο με την ονομασία Foresight χρησιμοποιεί γενετικά προ-εκπαιδευμένους μετασχηματιστές, την ίδια οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) που χρησιμοποιούνται από το ChatGPT.

Οι ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπαίδευσαν πρώτα τα μοντέλα σε ιατρικά αρχεία. Στη συνέχεια, τροφοδότησαν το εργαλείο τους με φρέσκα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης για την παραγωγή εικονικών αντιγράφων ασθενών. Τέλος, τα ψηφιακά δίδυμα προέβλεψαν διάφορα αποτελέσματα, από την ανάπτυξη ασθενειών έως τις ανάγκες φαρμακευτικής αγωγής.

Οι ερευνητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την προοπτική επιτάχυνσης της διάγνωσης. Όταν εφαρμόστηκαν σε δεδομένα των ΗΠΑ, οι ψηφιακοί δίδυμοι αναγνώρισαν σωστά την μελλοντική κατάσταση των ασθενών με ακρίβεια 88%.

Ήταν λιγότερο αποτελεσματική, ωστόσο, στα βρετανικά δεδομένα. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από δύο οργανισμούς του National Health Trust (NHS), το εργαλείο προέβλεψε με ακρίβεια τις επόμενες παθήσεις σε ποσοστό 68% και 76% των περιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ψηφιακοί δίδυμοι μπορούν να καθοδηγήσουν τις διαγνώσεις, τη θεραπεία και την κλινική έρευνα.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης James Teo, διευθυντής της επιστήμης δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νοσοκομείο King's College, δήλωσε τα εξής:

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μας, παράγει προβλέψεις με βάση το κείμενο στον φάκελο υγείας για οποιαδήποτε διαταραχή, εξέταση, φαρμακευτική αγωγή, θεραπεία ή επιπλοκή σε όλες τις ομάδες ασθενειών στο μέλλον. Αυτός ο ψηφιακός δίδυμος του ασθενούς μπορεί να παρέχει πληροφορίες και σενάρια "τι θα γινόταν αν".

Προφανώς θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις και δοκιμές για το Foresight, με τους ερευνητές να αναφέρουν ότι σημειώνουν εκθετική πρόοδο και ότι εργάζονται ήδη στην δεύτερη έκδοση του.

[via]

Loading