Η ΕΕ θα υποχρεώσει τους κατασκευαστές να προσφέρουν έξτρα 12 μήνες εγγύηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της νομοθεσίας για την ενίσχυση των νόμων περί του δικαιώματος επισκευής (right-to-repair) που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία για το δικαίωμα στην επισκευή.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες διατάξεις που περιέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι οι πωλητές προϊόντων πρέπει να παρατείνουν την περίοδο εγγύησης κατά 12 επιπλέον μήνες μετά την επισκευή ενός προϊόντος στο πλαίσιο της εγγύησης. Ωστόσο, η συμφωνία προσθέτει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να παρατείνουν ακόμη περισσότερο αυτή την πρόσθετη περίοδο εγγύησης. Στην παρούσα φάση, η Ευρώπη απαιτεί διετή εγγύηση για τα προϊόντα.

Αυτό θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει ένα σημαντικό κίνητρο για τους χρήστες να επισκευάζουν τα τηλέφωνά τους και άλλα gadgets, δίνοντάς τους έτσι κάποια σιγουριά για ένα επιπλέον έτος τουλάχιστον (αν όχι περισσότερο). Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη αξιοσημείωτη διάταξη της νομοθεσίας.

Καταρχάς, η νομοθεσία θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα ανταλλακτικά στην ιστοσελίδα τους, ενώ παράλληλα θα καθιστά τα ανταλλακτικά αυτά διαθέσιμα σε όλα τα μέρη του τομέα επισκευών σε "λογική" τιμή. Η ΕΕ θα απαγορεύσει επίσης στους κατασκευαστές να εμποδίζουν τη χρήση μεταχειρισμένων ή 3D-εκτυπωμένων ανταλλακτικών από ανεξάρτητους επισκευαστές. Η διάταξη για τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό το πρίσμα εταιρειών όπως η Apple που δυσκολεύουν πολύ τα ανεξάρτητα καταστήματα επισκευών να χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.

Η συμφωνία υποχρεώνει επίσης τους κατασκευαστές να πραγματοποιούν επισκευές εντός εύλογου χρόνου και σε εύλογη τιμή (εάν η επισκευή δεν είναι δωρεάν). Ωστόσο, οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης, εάν ένα προϊόν παρουσιάσει βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης.

Η νομοθεσία της ΕΕ θα εισάγει επίσης ένα τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών επισκευής για τους επισκευαστές (που απευθύνεται ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις επισκευές). Το έντυπο αυτό θα εκδίδεται δωρεάν για τους καταναλωτές, αλλά θα εξακολουθεί να επιτρέπει στους επισκευαστές να χρεώνουν αμοιβή για κάθε διαγνωστική υπηρεσία.

Τέλος, η ΕΕ σχεδιάζει να ανοίξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επισκευών, η οποία θα περιέχει κατάλογο των διαφόρων υπηρεσιών επισκευής στην ΕΕ (στο ίδιο το μπλοκ και σε κάθε κράτος μέλος).

[via]

Loading