Η Microsoft εξαγοράζει την Flipgrid με στόχο την "κοινωνική εκμάθηση"

Η Microsoft προχώρησε στην εξαγορά της Flipgrid, μια εκπαιδευτική start-up με μια εφαρμογή που επιτρέπει σε μαθητές την καταγραφή και τον διαμοιρασμό βίντεο σε συγκεκριμένα θέματα με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Η εταιρεία έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη διάθεση της εφαρμογής σε σχολεία δωρεάν, ενώ οι χρήστες που έχουν ήδη πληρώσει για την εφαρμογή θα λάβουν τα χρήματα τους πίσω.

Η Microsoft δηλώνει ενθουσιασμένη για αυτήν την κίνηση και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η Flipgrid στην κοινωνική εκμάθηση. Επίσης, η εξαγορά αυτή θα είναι το πρώτο βήμα για την εταιρεία, όσον αφορά την ανάμειξή της στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου και η Google κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Βασικός σκοπός της Microsoft είναι η επέκταση της κοινότητας του Flipgrid και της πλατφόρμας του μέσα στα επόμενα χρόνια.

[via]

Loading