Νέος Τεχνικός Κανονισμός για τις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών FTTH εντός κτηρίων

Ένα σύγχρονο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός κτηρίων, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, θεσπίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 7037) που υπογράφουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Ταγαράς.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επικύρωση του νέου Τεχνικού Κανονισμού για τις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών FTTH (Fiber to the Home ) εντός κτηρίων.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση επικαιροποιείται ο ισχύων από το 2012 Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΚΕΔΗΕ) (ΦΕΚ Β’ 2776) και ικανοποιείται μια χρόνια ανάγκη, καθώς σε τομείς με τόσο γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης είναι απαραίτητη και η ανάλογη προσαρμογή των τεχνικών προτύπων.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι θα προηγείται μελέτη υλοποίησης του δικτύου οπτικών ινών, πριν την εγκατάστασή τους στα υφιστάμενα κτήρια και κτιριακά συγκρότημα. Επιπλέον στη σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεων, ώστε το δίκτυο να εξυπηρετεί όλους τους υφιστάμενους αλλά και μελλοντικούς συνδρομητές.

Παράλληλα, στα υπό κατασκευή κτήρια πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για σύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες. Όλα τα μέρη, στα οποία έχει γίνει εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, είναι υποχρεωτικό να φέρουν σχετική σήμανση και να υποβάλλονται σε ελέγχους και δοκιμές, που θα πιστοποιούν ότι ακολουθούν τα πρότυπα του ΚΕΔΗΕ.

Με το νέο νομικό πλαίσιο γίνεται ένα σημαντικό βήμα, ώστε το σύνολο των κτηρίων, υφισταμένων και νεόδμητων, να εξασφαλίσουν σύγχρονες και ανοικτές υποδομές και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση τεχνολογιών που τα καθιστούν “έξυπνα”.

Loading